Skip to main content Skip to primary navigation

Zaspokojenie rosnącego zapotrzebowania na zaawansowane materiały, aby pomóc w sprostaniu wyzwaniom społecznym

Zaawansowane materiały są i zawsze były kluczowe dla postępu ludzkości. W połączeniu z technologicznym know-how zapewniają bardziej skalowalne, wydajne i zrównoważone rozwiązania, które pozwalają sprostać dzisiejszym i przyszłym wyzwaniom społecznym. Pomyśl o eksploracji kosmosu, łączności, nowej energii, urządzeniach elektronicznych i naukach przyrodniczych…

Biorąc pod uwagę fakt, że nasze zasoby naturalne są coraz bardziej wyczerpywane, pracujemy na pełnych obrotach, aby zbudować przyszłość, której wszyscy pragniemy i opracować kolejną generację zrównoważonych materiałów zaawansowanych:


Więcej aplikacji

Widzimy wartość tam, gdzie inni widzą marnotrawstwo

Jako lider w dziedzinie cyrkularności stosujemy najbardziej zaawansowane, ekologiczne procesy recyklingu, aby przetwarzać nie tylko nasze własne odpady produkcyjne, ale także odpady przemysłowe, produkty uboczne z innych gałęzi przemysłu niezależnego oraz prawie każdy produkt, który został wycofany z eksploatacji.

Zamykamy cykl i odzyskujemy ponad 20 różnych metali szlachetnych i innych metali krytycznych, znacznie zmniejszając ślad ekologiczny naszych klientów oraz dając im przewagę konkurencyjną.


Twoje odpady, nasza specjalność

Materiały przychodzą

Jako dostawca Umicore masz możliwość przekazania nam materiałów wycofanych z eksploatacji, złomu produkcyjnego lub produktów ubocznych w celu ich recyklingu i dalszego uszlachetnienia.

Utylizujemy je

Możesz oczekiwać krótkiej pętli recyklingu, w pełni zintegrowanej z naszą ofertą produktową, dla materiałów łatwych do recyklingu, takich jak czyste złoto i srebro, oraz długiej pętli dla bardziej złożonych produktów, takich jak pozostałości przemysłowe.

Zapewniamy wartość

Jako dostawca, masz możliwość: zlecić nam zwrot odzyskanych metali lub zlecić nam ich sprzedaż innym podmiotom.

Szukasz innowacyjnego partnera w zakresie technologii materiałów o obiegu zamkniętym?

Dlaczego warto z nami pracować?

Wzajemnie wzmacniające się działania

Łączymy nasze szerokie know-how w zakresie chemii, materiałoznawstwa i metalurgii, aby przekształcać metale w zaawansowane technologicznie, dostosowane do potrzeb klienta i w pełni nadające się do recyklingu materiały. Nasze ekologiczne zakłady recyklingu oferują najwyższą wydajność i spełniają światowej klasy standardy jakości. Niezależnie od tego, czy są to odpady przemysłowe, czy produkty uboczne z przemysłów nieżelaznych: jeśli można je poddać recyklingowi, utylizujemy je.

Umicore 2030 RISE

Dzięki naszej strategii 2030 rozpoczynamy nowy etap w podróży Umicore, aby stać się wiodącą firmą w dziedzinie technologii materiałów cyrkularnych. Firmą zbudowaną na rentownym i zrównoważonym wzroście, tworzącą wymierną wartość dla wszystkich swoich interesariuszy.

Nasza strategia

 Nasza działalność w zakresie rafinacji metali szlachetnych obejmuje największy i najbardziej złożony zakład recyklingu metali szlachetnych na świecie. 

Dowiedz się więcej

Obecna na wszystkich kontynentach działalność Cobalt & Specialty Materials jest wysoce wyspecjalizowana w recyklingu, rafinacji, przekształcaniu i marketingu kobaltu.

Dowiedz się więcej

Umicore ma zdolność do zaspokojenia wszystkich potrzeb w zakresie germanu, od zaawansowanych procesów recyklingu po odzysk z produktów wycofanych z eksploatacji.

Dowiedz się więcej

Umicore odzyskuje i sprzedaje metale szlachetne, takie jak srebro, złoto i platyna, które wracają do świata w pięknej postaci jako biżuteria.

Dowiedz się więcej

Gotowy aby sprostać przyszłym wyzwaniom?