Skip to main content Skip to primary navigation

Umicore otwiera pod Nysą pierwszą w Europie gigafabrykę materiałów akumulatorowych

Regional website Poland

Uruchomienie nowoczesnego zakładu Umicore jest ważnym krokiem w realizacji strategii oraz ambicji rozwojowych globalnej firmy zajmującej się technologią materiałową i recyklingiem. Inwestycja przyniesie korzyści dla regionu i rozwoju elektromobilności w kraju.

Otwarcie zakładu w Radzikowicach czyni Umicore pierwszą firmą w Europie posiadającą kompletny łańcuch dostaw oraz zamknięty obieg materiałów akumulatorowych, w duchu gospodarki zrównoważonej i cyrkularnej.  Gigafabryka będzie dostarczać materiały akumulatorowe europejskim klientom Umicore z branży motoryzacyjnej. 


Motor europejskiej transformacji elektromobilności

- Jesteśmy bardzo dumni z otwarcia pierwszego w Europie zakładu produkcji materiałów akumulatorowych. Neutralny pod względem emisji dwutlenku węgla zakład Umicore w Nysie jest motorem i akceleratorem transformacji elektromobilności w całej Unii Europejskiej. - 

Mathias Miedreich, CEO Umicore

- Dzięki temu zakładowi Umicore jest liderem w dziedzinie materiałów akumulatorowych w Europie i oferuje kluczowe składniki odpowiedzialnego oraz zrównoważonego łańcucha wartości dla transportu elektrycznego. Najnowocześniejsze technologie produktów i procesów są dopełnieniem zakładu rafinacji metali oraz produkcji prekursorów materiałów katodowych w Finlandii, a także światowej klasy centrum badawczo-rozwojowego oraz pionierskich działań w zakresie recyklingu baterii w Belgii. Wszystkie te elementy podkreślają pozycję partnera transformacyjnego dla naszych klientów. - powiedział Mathias Miedreich.


Z korzyścią dla regionu 

Inwestycja Umicore przyniesie korzyści dla regionu i wesprze pozycję kraju jako lidera w dziedzinie akumulatorów do pojazdów elektrycznych. 

Zakład w Radzikowicach jest zasilany w 100% zieloną energią z farmy wiatrowej zlokalizowanej w Pągowie. Budowa zakładu rozpoczęła się w 2019 roku, a produkcja została uruchomiona w lipcu tego roku. Roczna zdolność produkcyjna zakładu ma osiągać 20 GWh do końca 2023 roku i 40 GWh w 2024 roku, z potencjałem wzrostu nawet do ponad 200 GWh, czyli 3 mln aut elektrycznych, w drugiej połowie dekady. Ta trajektoria wzrostu wpisuje się w ambicję Umicore, aby do 2030 roku osiągnąć światową zdolność produkcyjną ponad 400 GWh. A ponadto łączy się z ogólną strategią tworzenia w pełni zintegrowanych regionalnych łańcuchów wartości materiałów akumulatorowych na trzech kontynentach. W tym celu Umicore planuje budowę zakładu produkcji prekursorów i aktywnych materiałów katodowych w Kanadzie oraz zwiększenie istniejących mocy produkcyjnych w Azji.

W fabryce zatrudnienie znajdzie około 400 osób.

– Od początku naszej obecności w Nysie zobowiązaliśmy się być dobrym sąsiadem: odpowiedzialnym pracodawcą oraz partnerem dla samorządu i organizacji społecznych. Tworzenie zdrowych i bezpiecznych warunków pracy jest dla nas priorytetem. –

Dariusz Jurczak, site manager Umicore Poland

Uroczystość otwarcia zakładu w Nysie miała miejsce 21 września. Gośćmi wydarzenia były władze lokalne oraz klienci i dostawcy Umicore.