Skip to main content Skip to primary navigation

Historia

Tło historyczne

Historia Umicore sięga ponad 200 lat wstecz. Wszystko zaczęło się od spotkania wielu firm górniczych i hutniczych, stopniowo ewoluujących w kierunku firmy z branży technologii materiałowej i recyklingu, którą Umicore jest dziś. 

1805

Gdzie wszystko się zaczęło 

17 grudnia 1805 roku Napoleon Bonaparte przyznał Jeanowi Dony'emu kontrolę nad kopalnią Vieille-Montagne w Moresnet, na dzisiejszej granicy między Belgią a Niemcami. 

1837

W 1837 roku powstała firma Société Anonyme des Mines et Fonderies de Zinc de la Vieille-Montagne — prekursor dzisiejszego Umicore.

1906

Przekraczanie granic

Historia kolejnej firmy, która poprzedzała powstanie Umicore — Union  Minière — rozpoczęła się w 1906 roku. Spółka, znana wówczas jako Union Minière du Haut Katanga (UMHK), zajmowała się produkcją miedzi i metali w Kongo. 

1968

Po nacjonalizacji spółki przez rząd w 1968 roku, UMHK postanowił rozwijać nową działalność wydobywczą i rafineryjną, stając się ostatecznie filią Société Général de Belgique.

1989

Kawałki puzzli

Połączenie Union Minière ze spółkami zależnymi — Metallurgie Hoboken-Overpelt, Vieille-Montagne i Mechim — w 1989 roku pozwoliło przekształcić tę firmę w zintegrowaną grupę przemysłową. 

1990

Pod koniec lat 90-tych Union Minière coraz bardziej umacniała swoją pozycję jako firma zajmująca się materiałami specjalistycznymi. Już po sprzedaży pozostałych aktywów górniczych oraz innych zaliczanych do tych niestrategicznych, firma skupiła się na metalach szlachetnych, wysokomarżowych produktach cynkowych i zaawansowanych technologicznie materiałach.

2001

W 2001 roku, chcąc jeszcze mocniej podkreślić proces symbolicznego odchodzenia od górnictwa oraz produkcji towarów i metali nieszlachetnych, grupa zmieniła swoją nazwę na Umicore. Pierwsze dwie litery to inicjały Union Minière, nawiązujące do korzeni historycznych.

2003

Kluczowa dekada 

Przejęcie w 2003 roku firmy PMG nadało Umicore nowy wymiar, pozwalając podkreślić swoją obecność w sektorze katalizatorów samochodowych. PMG w rzeczywistości była jednostką zajmującą się metalami szlachetnymi, należącą do niemieckiej grupy Degussa, która w 1887 roku była jednym z udziałowców zakładających fabrykę Umicore w Hoboken. 

2005

W 2005 roku Umicore wydzieliło część biznesową związaną z produkcją miedzi, powołując do życia oddzielną spółkę Cumerio. Dwa lata później połączyło działalność w zakresie rafinacji i stopów cynku z firmą Zinifex, tworząc firmę pod nazwą Nyrstar. 

2007

Na zakończenie dziesięcioletniego procesu transformacji firma Umicore postanowiła skoncentrować się na czystych technologiach, w tym opracowaniu nowych katalizatorów do pojazdów, materiałów akumulatorowych przyszłej generacji, katalizatorów i membran ogniw paliwowych oraz procesów recyclingu. Zwiększyła także swoją obecność geograficzną, zwłaszcza w Azji.

2010

Stawiając czoła wyzwaniom wynikającym z kluczowych megatrendów, firma Umicore określiła nową strategię łączącą technologię i biznesową mapę drogową na kolejne pięć lat z uwzględnieniem w pełni zintegrowanych podejść i celów dotyczących rozwoju zrównoważonego. Firma Umicore rozpoczęła także nowy etap tworzenia obiektu produkcji akumulatorów w Belgii.

2015

Nowy horyzont

Kładąc fundamenty pod nowe produkty i procesy, organizacja otworzyła nowe obiekty, w tym nowe centra badań i rozwoju oraz pierwszą siedzibę w Azji w ramach szerszego programu ukierunkowanego na zastosowania związane z energią. Nowym strategicznym planem stała się strategia Horizon 2020 mająca na celu uczynienie z Umicore wyraźnego lidera materiałów czystej mobilności i recyclingu.

2017

Zmiana struktury portfolio działalności Umicore upraszczająca i wyostrzająca koncentrację na wzroście pociągała za sobą zarówno zbycia, jak i nabycia. Sprzedano dwie jednostki biznesowe zajmujące się cynkiem, pion materiałów technicznych i część działalności związanej z tworzeniem produktów z cienkimi filmami. Nowe nabycia to m.in. obiekt katalizy stacjonarnej i druga rafineria kobaltu w Kokkoli w Finlandii. W zoptymalizowanym portfolio zmniejszono liczbę jednostek biznesowych z 15 na 9. Realizując cel zamiany zrównoważonego rozwoju w przewagę konkurencyjną, firma Umicore uzyskała zapewnienie strony trzeciej dotyczące obowiązujących w firmie ram zrównoważonego zaopatrywania się w kobalt.

2020

Pandemia COVID-19 wstrząsnęła światem. Przez cały okres jej trwania zdrowie i bezpieczeństwo naszych pracowników było priorytetem. Pomimo krótkoterminowych wyzwań rynkowych, kluczowe długoterminowe trendy wspierające strategię wzrostu Umicore (niedobór zasobów, elektryfikacja transportu, kontrola emisji) pozostały silne. Nasza odporność w tych trudnych czasach wraz z naszym bogatym portfolio uzupełniających się działań pomogły nam utrzymać strategiczny kurs i stać się silniejszymi.

2021

Transformacja jutra zaczyna się dziś

Umicore ujawnia swoje śmiałe ambicje w zakresie zrównoważonego rozwoju poprzez strategię ESG "Let's go for Zero", zobowiązując się do zerowej emisji gazów cieplarnianych netto do 2035 r., zerowej szkody i nierówności oraz najlepszego w swojej klasie zarządzania. Jednocześnie potwierdza zobowiązanie do wykorzystania swojego technologicznego know-how, wiedzy naukowej i zasięgu korporacyjnego, aby stać się liderem w zakresie zrównoważonego rozwoju, w tym celów związanych z wpływem na środowisko i całe społeczeństwo.

2022

Po ustanowieniu nowych standardów branżowych w zakresie zrównoważonego rozwoju, portfolio działań i wzmocnieniu pozycji lidera w obszarze czystych materiałów mobilnych i recyklingu, Umicore jest gotów do przyspieszenia swojej zwycięskiej formuły. Poprzez Umicore 2030 - RISE firma ma ambicję stać się prawdziwym partnerem transformacyjnym dla swoich klientów, prowadząc ich w kierunku zrównoważonego rozwoju i cyrkularności. Działalność firmy koncentruje się na trzech trendach: zwiększeniu cyrkularności dla metali krytycznych, przyspieszeniu globalnej transformacji mobilności i zaspokojeniu rosnącego zapotrzebowania na zaawansowane materiały. W jaki sposób? Poprzez kluczowe filary, które reprezentują RISE: bycie niezawodnym partnerem w transformacji, liderem innowacji i technologii, mistrzem zrównoważonego rozwoju i doskonałością w realizacji. Umicore rozpoczyna nowy etap w swojej podróży, aby stać się wiodącą firmą w dziedzinie technologii materiałów cyrkularnych.