Skip to main content Skip to primary navigation

Różnorodność i przynależność

Różnorodność i przynależność w Umicore

Ludzie i ich talenty są głównym bogactwem Umicore, stanowiącym podstawę długoterminowego sukcesu. Szanujemy wyjątkowość każdego z nas i zachęcamy do różnorodności myśli. Wierzymy, że innowacje i rozwój są właśnie efektem różnorodności perspektyw. 

Bez poczucia przynależności, różnorodność traci swoją wartość. Razem tworzymy środowisko, w którym panuje poczucie przynależności, zasady równości, współpracy, wsparcia i szacunku. Umożliwiamy pracownikom angażowanie się w swoją pracę i zachęcamy ich do wzajemnego wspierania się. Integracyjne i zróżnicowane miejsce pracy zapewnia dobre samopoczucie naszych pracowników, co czyni Umicore przyjaznym miejscem pracy.

Podzielasz te same wartości i jesteś przekonany, że należysz do nas?

Aplikuj i dołącz do naszego zespołu

Brak nierówności

Zniwelujmy wszelkie nierówności. Liczą się zasługi: kompetencje, wysiłek, talenty, odpowiedzialność i pomysłowość. Brak nierówności oznacza, że ludzie są doceniani i traktowani na równi. Równie wynagradzani za taki sam wysiłek. Chcemy, aby nasi pracownicy mieli równe prawa, równe obowiązki i równe możliwości. Aby osiągnąć nasz cel, wyznaczyliśmy sobie trzy ambitne cele.


Przeczytaj więcej na naszej globalnej stronie internetowej

Parytet płci na stanowiskach kierowniczych

100% równe wynagrodzenie

Zwiększenie liczby osób zatrudnionych z państw nienależących do UE do 2035 r.

Masz inne pytania dotyczące Różnorodności i przynależności w Umicore?