Skip to main content Skip to primary navigation

Co mógłbyś zrobić w naszej firmie

Odpowiedź na to pytanie brzmi: masz nieograniczone możliwości. W naszych zespołach pracuje czołówka specjalistów w dziedzinie materiałoznawstwa, chemii i przemysłu metalurgicznego. Pracownicy techniczni rozwijają się dzięki uczestnictwu w najnowocześniejszych procesach recyklingu, rafinacji i produkcji. Nasi specjaliści odgrywają kluczową role we wspomaganiu rozwoju biznesu. Menedżerowie Umicore realizują ciekawe, ale jednocześnie ambitne projekty. Eksperci działu badań i rozwoju opracowują technologie, które mają wpływ na złożone, niezwykle istotne dla współczesnego świata, kwestie: od ekologicznego transportu po niedobór zasobów. A absolwenci już od pierwszego dnia mają swój wkład w rozwój Umicore.

Produkcja

W 45 zakładach produkcyjnych na całym świecie wdrażamy najnowocześniejsze technologie i procesy recyklingu, rafinacji oraz produkcji, aby zaoferować naszym klientom innowacyjne rozwiązania. Jesteśmy światowym liderem w różnych obszarach naszej działalności i dostarczamy zaawansowane technologie materiałowe dla wielu branż. Wszyscy nasi współpracownicy: pracownicy techniczni, kierownicy produkcji i inżynierowie, wykorzystują swoją wiedzę i pomysły z korzyścią dla przyszłych pokoleń.

Badania i rozwój

Ponieważ dążymy do zaspokojenia potrzeb szybko zmieniającego się świata, musimy stale poszukiwać nowych rozwiązań. Dlatego prace badawczo-rozwojowe stanowią kluczowy element naszej strategii i główny wyznacznik wzrostu technologicznego. Dzięki wiedzy 900 naszych współpracowników w 14 ośrodkach badawczo-rozwojowych, rozwijamy technologie, które mają wpływ na złożone, niezwykle istotne dla współczesnego świata kwestie: od ekologicznego transportu po niedobór zasobów.

Biura wspierające

Dla naszego rozwoju, jako organizacji globalnej, ważne są nie tylko zakłady produkcyjne i centra techniczne. Biura wspierające także odgrywają ważną rolę w naszej pracy. Dzięki specjalistom Umicore dbamy o rentowność decyzji biznesowych, wzmacniamy nasz wizerunek, budujemy nowe relacje z klientami oraz znajdujemy osoby, które razem z nami pracują później nad rozwojem grupy.