Skip to main content Skip to primary navigation

Elektromobilność bez tajemnic

Cały świat przechodzi na elektromobilność. W miarę, jak samochody elektryczne stają się naszą codziennością, rośnie entuzjazm dla zrównoważonego transportu.

Aby oddzielić fakty od fikcji wynikającej z błędnych przekonań, obalamy kilka powszechnych mitów dotyczących samochodów elektrycznych. 

Mit #1
Samochód elektryczny ma tak samo negatywny wpływ na środowisko jak samochód spalinowy 

Electrobility myth #1

Emisja dwutlenku węgla w samochodach elektrycznych jest dziś mniejsza niż w samochodach spalinowych i osiągnie jeszcze lepsze wyniki. 

Żeby być sprawiedliwym w porównaniu, trzeba się przyjrzeć całemu cyklowi życia samochodu, od procesu produkcji aż do emisji zanieczyszczeń w trakcie użytkowania. 

Wzrost ilości produkowanej zielonej energii oraz transport elektryczny w połączeniu z bezemisyjnym cyklem życia pojazdów elektrycznych spowodują, że całkowita emisja CO2 będzie niższa niż w przypadku samochodów spalinowych. Już dziś samochody elektryczne w UE emitują o prawie 60% mniej CO2 niż samochody spalinowe.

Dowiedz się więcej

Mit #2
Nie wystarczy energii do naładowania w przyszłości wszystkich samochodów elektrycznych.

Inteligentne sieci i stopniowy wzrost produkcji energii zapewnią jej zapas.

  • Badania pokazują, że dodatkowy milion pojazdów elektrycznych w Niemczech zużywałby zaledwie 0.5% całkowitego zapotrzebowania na energię elektryczną. 
  • Analiza przeprowadzona w UK wykazała, że gdyby jeden na trzy samochody sprzedane w 2035 r. był w pełni elektryczny, stanowiłoby to zaledwie 3% całkowitego zapotrzebowania na energię. 
  • Norwegia, światowy lider w zakresie udziału w rynku samochodów elektrycznych wykazuje, że nie ma potrzeby, aby martwić się o dostawy energii. 
  • Użytkownicy samochodów elektrycznych mogą je ładować na przykład w nocy, kiedy prąd jest tańszy.

Dowiedz się więcej

Mit #3
Nie wystarczy surowców dla masowej produkcji akumulatorów do samochodów elektrycznych.

Branża produkcji akumulatorów pokrywa aktualne zapotrzebowanie na surowce. Jednak to recykling odegra kluczową rolę w kolejnych latach.

Oczekuje się, że do 2030 r. powstanie ponad 340 milionów samochodów elektrycznych, zwiększając popyt na materiały do produkcji akumulatorów. 

Głównymi metalami wykorzystywanymi przez Umicore do produkcji materiału katodowego są kobalt, lit, mangan i nikiel. Dostawy niklu i litu wzrosną, a popyt na metale będzie różny w zależności od składu chemicznego akumulatora.

Możliwość zamiany materiałów, lepsza technologia i recykling pozwolą zaspokoić rosnący popyt na metale. Technologia Umicore umożliwia recykling niklu, litu i kobaltu przy jednoczesnej wysokiej stopie ich odzysku (aż do 95%). 

Dowiedz się więcej

Mit #4
Samochody elektryczne są niepraktyczne, ponieważ mają ograniczony zasięg jazdy, długo się ładują i nie ma gdzie ich ładować.

Zasięg jazdy samochodów elektrycznych zwiększył się do ponad 500 km a infrastruktura do szybkiego ładowania sprawnie się rozwija.

Zasięg jazdy zwiększa się, przede wszystkim dlatego, że rośnie gęstość energii w akumulatorach. Niektóre modele mogą dziś przejechać nawet 550 km na jednym ładowaniu. Ten wzrost powinien się utrzymać.

Liczba stacji ładowania pojazdów elektrycznych szybko rośnie. Na koniec 2018 r. na świecie było 5,2 mln punktów ładowania, o 44% więcej niż w 2017 r.

Dzięki stacjom szybkiego ładowania można już naładować samochód elektryczny w mniej niż pół godziny. Na europejskich autostradach co 120 kilometrów instalowane są punkty szybkiego ładowania. Warto pamiętać, że samochód elektryczny może być ładowany z domowego gniazdka.  

Dowiedz się więcej

Mit #5
To wodór a nie akumulator będzie przyszłością.

Pojazdy napędzane wodorem i akumulatorami będą współistnieć. Ogólna wydajność akumulatorów wygrywa w większości aut osobowych.

Oba rozwiązania mają swoje wady i zalety. Będzie to kwestia dopasowania technologii do danego urządzenia.

Do przejechania tego samego dystansu pojazdy elektryczne napędzane ogniwami paliwowymi (ang. FCEV) potrzebują ponad dwa razy więcej energii niż pojazdy elektryczne napędzane akumulatorami (ang. BEV). Ogólna sprawność napędu (ang. "well-to-wheel") FCEV wynosi 30%, podczas gdy BEV może osiągnąć 77%. Jednak im dłuższa trasa i większa ładowność, tym więcej korzyści może zaoferować wodór.

Obecnie dostępnych jest zaledwie kilka pojazdów FCEVs, a według prognoz staną się one popularne dopiero po roku 2030. Będzie to jednak wymagało odpowiedniej reakcji politycznej, niższych cen zakupu oraz budowy stacji tankowania wodoru na szeroką skalę. W perspektywie krótko- i średnioterminowej pojazdy akumulatorowe będą głównym rozwiązaniem w zakresie transportu niskoemisyjnego.

Dowiedz się więcej

Mit #6
Samochody elektryczne są za drogie w porównaniu ze spalinowymi.


 

Łączny koszt posiadania samochodów elektrycznych zbliża się do kosztu samochodów spalinowych. W ciągu 5 lat przewiduje się osiągnięcie parytetu cen zakupu.

Całkowity koszt posiadania samochodu (w tym cena zakupu, jak i koszty eksploatacji) jest podobny dla pojazdów elektrycznych (ang. EV) i pojazdów z silnikiem spalinowym (ang. ICE).

Ponadto, kilka czynników sprawi, że ceny zakupu samochodów elektrycznych wkrótce spadną:

  • Koszty produkcji akumulatorów są coraz niższe.
  • Producenci samochodów projektują innowacyjne, prostsze platformy samochodowe dla samochodów elektrycznych.
  • Oczekuje się, że dotacje na samochody elektryczne w ramach dekarbonizacji  transportu będą rosły.

Dowiedz się więcej

Mit #7
Baterie są niebezpieczne i mogą wybuchnąć w czasie wypadku lub ładowania.

Samochody elektryczne są tak samo bezpieczne jak samochody spalinowe.

Wszystkie samochody dopuszczone do ruchu muszą spełniać rygorystyczne normy bezpieczeństwa a pojazdy elektryczne nie stanowią wyjątku. ONZ przyjęła w 2010 roku Rozporządzenie nr 100, które zapewnia, że pojazdy wyposażone w elektryczny układ napędowy, takie jak hybrydowe i elektryczne, są tak samo bezpieczne jak samochody spalinowe. 

 Specjalne systemy bezpieczeństwa zapobiegają ryzykom wybuchu i pożaru. W przypadku zderzenia, przepływ energii elektrycznej z akumulatora do układu zostaje natychmiast przerwany.

 Akumulator jest montowany w specjalnej komorze, odpornej na uderzenia. Firma DEKRA, zajmująca się kontrolą pojazdów, przeprowadziła testy, które wykazały, że ryzyko pożaru w samochodach elektrycznych jest dużo niższe niż w samochodach z silnikiem spalinowym (ang. ICE). 

Dowiedz się więcej

Mit #8
Kobalt w akumulatorach pochodzi z kopalni, które nie przestrzegają praw człowieka i zatrudniają dzieci.

Umicore odwiedza wszystkie kopalnie, od których kupuje i dba o to, by nie dochodziło do nieetycznych praktyk w łańcuchu dostaw.

Umicore jest świadoma ryzyka związanego z pozyskiwaniem kobaltu.

 Umicore była pierwszą firmą na świecie, która stworzyła politykę zakupową, aby zapobiec nieetycznym praktykom w swoim łańcuchu dostaw. Dostawcy poddawani są wstępnej kontroli jak i planowanym oraz nieplanowanym wizytom na miejscu. Brane są pod uwagę: prawa człowieka, ochrona środowiska oraz zdrowia i bezpieczeństwo pracy. Ten proces przechodzi co roku niezależną weryfikację zewnętrzną. Stale go ulepszamy.

 Praktyki te są zgodne z Wytycznymi OECD dotyczącymi należytej staranności w zakresie odpowiedzialnych łańcuchów dostaw minerałów z obszarów dotkniętych konfliktami i obszarów wysokiego ryzyka. 

Dowiedz się więcej