Skip to main content Skip to primary navigation

Umicore odwiedza wszystkie kopalnie, od których kupuje i dba o to, by nie dochodziło do nieetycznych praktyk w łańcuchu dostaw.

Regional website Poland

Kolejny mit o elektromobilności! Samochody elektryczne stają się codziennością, mimo to wciąż pojawiają się wątpliwości. Aby oddzielić fakty od fikcji, obalamy powszechne mity o samochodach elektrycznych. Przeczytaj artykuł i dowiedz się więcej!

Umicore ma świadomość wyzwań związanych z pozyskiwaniem kobaltu. Łamanie praw człowieka, praca dzieci, kwestie środowiskowe oraz nieodpowiednia ochrona zdrowia i bezpieczeństwa są zgłaszane na niektórych etapach łańcucha dostaw kobaltu, w szczególności w Demokratycznej Republice Konga (DRK).

W Demokratycznej Republice Konga pozyskuje się około 65% światowej produkcji kobaltu. Z tego względu pozostaje ważnym źródłem dostaw dla przedsiębiorstw, których dostawy są zróżnicowane geograficznie. Około 80 % kobaltu wydobywanego w Demokratycznej Republice Konga pochodzi z działalności przemysłowej, która często spełnia wysokie standardy pracy, standardy społeczne i środowiskowe. Jednocześnie część zasobów kobaltu wydobywana jest ręcznie w małych, tzw. rzemieślniczych kopalniach, gdzie odnotowano poważne naruszenia praw pracowników.

Zapewnienie zrównoważonego rozwoju 

Umicore była pierwszą firmą na świecie, która stworzyła Zrównoważoną Politykę zakupową kobaltu, aby zapobiec nieetycznym praktykom w swoim łańcuchu dostaw, (a co za tym idzie także w łańcuchu swoich klientów). Zasady te mają zastosowanie do kobaltu pozyskiwanego na całym świecie. W ramach zasad określonych w polityce zakupowej każdy dostawca poddawany jest wstępnej kontroli, a następnie planowanym i nieplanowanym wizytom na miejscu. Ich wyniki są oceniane na podstawie różnych kryteriów zrównoważonego rozwoju, w tym praw człowieka, ochrony środowiska oraz zdrowia i bezpieczeństwa pracy.

Praktyki te są zgodne z Wytycznymi OECD dotyczącymi należytej staranności w zakresie odpowiedzialnych łańcuchów dostaw minerałów z obszarów dotkniętych konfliktami i obszarów wysokiego ryzyka. Ponadto, nasza Zrównoważona polityka zakupowa kobaltu co roku przechodzi niezależną weryfikację zewnętrzną, co sprawia, że musimy ją stale ulepszać.

Pobierz pocztówkę

  • Mit #8 - Kobalt w akumulatorach pochodzi z kopalni, które nie przestrzegają praw człowieka i zatrudniają dzieci.

    Umicore odwiedza wszystkie kopalnie, od których kupuje i dba o to, by nie dochodziło do nieetycznych praktyk w łańcuchu dostaw.