Skip to main content Skip to primary navigation

Cyrkularny model biznesowy

Cyrkularność, w której materiały otrzymują nowe życie i są utrzymywane w gospodarce, jest czynnikiem wyróżniającym naszą działalność. Już ponad dziesięć lat temu, zanim gospodarka o obiegu zamkniętym stała się trendem społecznym, przyjęliśmy cyrkularny model biznesowy. Dziś wykorzystujemy nasze szerokie know-how w zakresie chemii, materiałoznawstwa i metalurgii, aby przekształcać metale w zaawansowane technologicznie materiały obiegowe. 


Umożliwienie pełnej cyrkulacji metali krytycznych

Metale krytyczne są niezbędne dla globalnej gospodarki i naszego istnienia. Począwszy od zdrowia i naszych zwyczajów, aż po przemysł - dotykają każdego aspektu współczesnego życia. A tego, co dziś występuje w nadmiarze, jutro może być mniej. Dlatego każdego dnia pracujemy nad stworzeniem zrównoważonych, zaawansowanych materiałów, które można przywrócić do życia. Zajmując się dostarczaniem produktów na bazie metalu i recyklingiem, jesteśmy partnerem, który zamyka cykl.

Od dostaw ...

Metale krytyczne są doskonałym składnikiem zrównoważonej produkcji zaawansowanych materiałów, ponieważ mogą być poddawane recyklingowi w nieskończoność, bez utraty właściwości chemicznych lub fizycznych. Nasza szeroka wiedza i know-how w zakresie zastosowań umożliwia nam ścisłą współpracę z klientami w celu opracowania lepszych, bardziej zaawansowanych i bezpieczniejszych produktów.

... do recyklingu

Ale nie poprzestajemy tylko na tym. Oferujemy również usługi recyklingowe dla produktów, których żywotność dobiegła końca. Znaczna część naszych własnych metali pochodzi ze źródeł poddanych recyklingowi, w tym złomu produkcyjnego, pozostałości po klientach i innych gałęziach przemysłu oraz materiałów wycofanych z eksploatacji z naszej własnej działalności. Pozostałą część naszych dostaw metali nabywamy od sprawdzonych pod względem etycznym, zrównoważonych źródeł pierwotnych, zgodnie z warunkami określonymi w Karcie Zrównoważonych Zakupów.

Szukasz partnera w zakresie technologii materiałów o obiegu zamkniętym?Cyrkularność dotyka wszystkiego, co robimy, w tym nasze ambicje, aby:

Dlaczego warto z nami pracować?

Gotowy, by na dobre zmienić przyszłość?