Skip to main content Skip to primary navigation

Innowacyjność

Myśląc o osiągnięciu gospodarki neutralnej pod względem emisji dwutlenku węgla, naszym ostatecznym celem są czyste, bezemisyjne miasta z zerowymi strumieniami odpadów. W Umicore dążymy do tego, aby sprostać potrzebom szybko zmieniającego się świata i poświęcić naszą działalność badawczo-rozwojową (R&D) na rzecz zapewnienia czystego powietrza dzięki materiałom stosowanym w ekologicznym transporcie oraz na rzecz rozwiązania problemu niedoboru zasobów dzięki technologiom recyklingu. Priorytetem naszych programów jest także wsparcie strategicznych ambicji i skupienie się na rozwijaniu rozwiązań opartych na modelu zamkniętej pętli.

Jako firma zajmująca się technologią materiałową, źródło naszego przyszłego sukcesu i zrównoważonego rozwoju biznesu dostrzegamy nie tylko w zdolności do rozwijania i wprowadzania na rynek innowacyjnych produktów i usług, ale także w podnoszeniu technicznych kompetencji na rynkach, na których jesteśmy obecni już dziś oraz na rozprzestrzenianiu naszego know-how na nowe rynki. Stale wzmacniamy unikatową wiedzę specjalistyczną w dziedzinie metalurgii, chemii i materiałoznawstwa, rozwijając jednocześnie zewnętrzną sieć podmiotów, z którymi współpracujemy.

Nasze kluczowe kompetencje zapewniają fundamentalne rozumienie materiałów, ich najistotniejszych właściwości oraz tego, w jaki sposób można zwiększać ich wydajność. Głęboko zakorzeniona fascynacja materiałami w mikroskali i ich odpowiedniego funkcjonowania pozwala nam rozwijać moc predykcyjną z myślą o ich skutecznym i ukierunkowanym ulepszaniu.

Nasze wybiegające w przyszłość podejście do badań i rozwoju w dziedzinie materiałów opiera się dzięki temu, jeszcze bardziej niż kiedykolwiek, na poszerzaniu naszej specjalistycznej wiedzy w zakresie łączenia nowych materiałów, ich modelowania, zaawansowanej charakterystyki i testowania za pomocą odpowiednich przewodników, które umożliwiają szybkie i niezawodne sprzężenia zwrotne.

Umicore wspiera otwartą innowacyjność oraz tworzenie technologii materiałowych poprzez stawianie na wspólne programy rozwojowe, koncentrujące się na akumulatorach, katalizie i łączności cyfrowej. Naszą ambicją jest ciągłe rozszerzanie portfolio wspólnych programów z instytutami badawczymi i uczelniami na całym świecie, które skupiają się na badaniu oraz rozumieniu funkcjonalności materiałów, skutkujących lepszym projektowaniem produktów.

Umicore kontynuuje inwestycje w działalność badawczo-rozwojową i przyciąga międzynarodowe talenty naukowe, chcąc rozwijać nową generację zrównoważonych produktów oraz procesów technologicznych oferowanych naszym klientom.

Innowacje technologiczne i zróżnicowanie pozostają kluczem do naszego przyszłego rozwoju.