Skip to main content Skip to primary navigation

Powstańmy dziś, aby zmienić jutro

Od teraz do 2030 roku, naszą ambicją jest być prawdziwym partnerem transformacyjnym dla naszych klientów, prowadzącym ich w podróż do zrównoważonego rozwoju i cyrkularności.

Po podniesieniu standardów branży w zakresie zrównoważonego rozwoju, zbalansowaniu naszego portfolio działań, podwojeniu wielkości naszej firmy pod względem zysków oraz wzmocnieniu pozycji lidera w zakresie materiałów do czystej mobilności i recyklingu, jesteśmy gotowi spojrzeć w przyszłość i stawić jej czoła. Albo jeszcze lepiej - współtworzyć ją. Wykorzystujemy naszą wyjątkową pozycję, aby przyspieszyć globalną transformację mobilności, zaspokoić rosnące zapotrzebowanie na zaawansowane materiały i umożliwić jeszcze większy obieg metali krytycznych.

Podczas gdy nasze założenia pozostają takie same, nasze tempo uległo radykalnej zmianie. Zrównoważony rozwój jest nadal podstawą tego, kim jesteśmy i wszystkiego, co robimy. Działania w naszym portfolio nadal wzajemnie się wzmacniają. Wciąż przewidujemy megatrendy i przyjmujemy je jako czynniki napędzające nasz biznes, tak jak robiliśmy to zawsze. Dopiero teraz jesteśmy gotowi, aby przyspieszyć naszą zwycięską formułę, opierając się na naszych renomowanych osiągnięciach i wiedzy, tak aby stać się firmą zajmującą się technologią materiałów przetwarzalnych

Przyjęcie trzech megatrendów jako czynników napędzających nasz biznes

Jesteśmy zdeterminowani bardziej niż kiedykolwiek, aby wykorzystać prędkość i sprostać tym megatrendom na skalę globalną. 

Jak? Dzięki Umicore 2030 RISE.

Cała nasza strategia opiera się na czterech filarach:

Chcemy być czymś więcej niż tylko dostawcą technologii - chcemy połączyć naszą wiedzę, aby być Niezawodnym partnerem w transformacji. Pracując wspólnie w naszych zespołach biznesowych, wsłuchujemy się w Twoje potrzeby i dostarczamy zrównoważone rozwiązania dostosowane do Twoich potrzeb. Chcemy być Twoim przewodnikiem w podróży do zrównoważonego przedsiębiorstwa z gospodarką o obiegu zamkniętym. 

Znajdź produkt

Innowacja i technologia są w centrum naszych działań. Już dziś Umicore jest liderem innowacji i technologii, pionierem w dziedzinie chemii, materiałoznawstwa i metalurgii. Nasz przyszły sukces zależy od utrzymania przewagi technologicznej i tworzenia wartości. 

Aby zrealizować nasze ambicje na rok 2030, jesteśmy nastawieni na rozwój następnej generacji czystej mobilności i najnowocześniejszych materiałów - oraz na stworzenie sieci bezpieczeństwa w celu ochrony światowych zasobów.

Dowiedz się więcej o Innowacji

Bycie mistrzem zrównoważonego rozwoju to coś więcej niż tylko minimalizowanie wpływu naszej własnej działalności; to także maksymalizacja naszego pozytywnego wpływu na całe społeczeństwo i dostarczanie zrównoważonych rozwiązań naszym klientom. Uważamy, że naszą misją jest bycie liderem branży w zakresie zrównoważonego rozwoju, stąd nasza ambitna strategia ESG "Let's Go for Zero". Razem dążymy do zerowej emisji gazów cieplarnianych netto, zerowej szkody i zerowej nierówności. Osiągnięcie tych celów leży u podstaw kolejnego rozdziału naszej własnej podróży.

Przeczytaj więcej o Zrównoważonym rozwoju

Biorąc pod uwagę obecne tempo rozwoju naszej organizacji i szybkość, z jaką zmienia się otaczający nas świat, będziemy musieli doskonalić się we wszystkim, co robimy. Doskonałość realizacji będzie najważniejsza.

Każdy z nas daje z siebie wszystko, aby kontynuować optymalizację naszych procesów i pozycji konkurencyjnej w celu skutecznego zwiększenia skali, wzmocnienia naszych relacji z Państwem i naszymi partnerami oraz spełnienia wymagań finansowych naszych planów. To kwestia poświęcenia, pasji i talentu.

Znajdź z nami swoją następną karierę

Jesteśmy wiodącą firmą w dziedzinie technologii materiałów cyrkularnych

Dzięki naszej strategii 2030 rozpoczynamy nowy etap w podróży Umicore, aby stać się wiodącą firmą zajmującą się technologią materiałów o obiegu zamkniętym. Firmą zbudowaną na rentownym i zrównoważonym wzroście, tworzącą wymierną wartość dla wszystkich swoich interesariuszy. 

Jesteśmy gotowi i chętni do odegrania kluczowej roli w głównych trendach transformacji mobilności, rosnącego zapotrzebowania na najnowocześniejsze materiały oraz dążenia do globalnej gospodarki obiegowej. 

Powstańmy razem i kontynuujmy tworzenie materiałów do lepszego życia.

Gotowy, aby wznieść się z nami na nowe, zrównoważone wyżyny?