Skip to main content Skip to primary navigation

Powstańmy dziś, aby zmienić jutro

Od teraz do 2030 roku, naszą ambicją jest być prawdziwym partnerem transformacyjnym dla naszych klientów, prowadzącym ich w podróż do zrównoważonego rozwoju i cyrkularności.

Po podniesieniu standardów branży w zakresie zrównoważonego rozwoju, zbalansowaniu naszego portfolio działań, podwojeniu wielkości naszej firmy pod względem zysków oraz wzmocnieniu pozycji lidera w zakresie materiałów do czystej mobilności i recyklingu, jesteśmy gotowi spojrzeć w przyszłość i stawić jej czoła. Albo jeszcze lepiej - współtworzyć ją. Wykorzystujemy naszą wyjątkową pozycję, aby przyspieszyć globalną transformację mobilności, zaspokoić rosnące zapotrzebowanie na zaawansowane materiały i umożliwić jeszcze większy obieg metali krytycznych.

Podczas gdy nasze założenia pozostają takie same, nasze tempo uległo radykalnej zmianie. Zrównoważony rozwój jest nadal podstawą tego, kim jesteśmy i wszystkiego, co robimy. Działania w naszym portfolio nadal wzajemnie się wzmacniają. Wciąż przewidujemy megatrendy i przyjmujemy je jako czynniki napędzające nasz biznes, tak jak robiliśmy to zawsze. Dopiero teraz jesteśmy gotowi, aby przyspieszyć naszą zwycięską formułę, opierając się na naszych renomowanych osiągnięciach i wiedzy, tak aby stać się firmą zajmującą się technologią materiałów przetwarzalnych

Przyjęcie trzech megatrendów jako czynników napędzających nasz biznes

Jesteśmy zdeterminowani bardziej niż kiedykolwiek, aby wykorzystać prędkość i sprostać tym megatrendom na skalę globalną. 

Jak? Dzięki Umicore 2030 RISE.

Cała nasza strategia opiera się na czterech filarach:

Jesteśmy wiodącą firmą w dziedzinie technologii materiałów cyrkularnych

Dzięki naszej strategii 2030 rozpoczynamy nowy etap w podróży Umicore, aby stać się wiodącą firmą zajmującą się technologią materiałów o obiegu zamkniętym. Firmą zbudowaną na rentownym i zrównoważonym wzroście, tworzącą wymierną wartość dla wszystkich swoich interesariuszy. 

Jesteśmy gotowi i chętni do odegrania kluczowej roli w głównych trendach transformacji mobilności, rosnącego zapotrzebowania na najnowocześniejsze materiały oraz dążenia do globalnej gospodarki obiegowej. 

Powstańmy razem i kontynuujmy tworzenie materiałów do lepszego życia.

Gotowy, aby wznieść się z nami na nowe, zrównoważone wyżyny?