Skip to main content Skip to primary navigation

Umicore i PowerCo zakładają spółkę joint venture na rzecz produkcji materiałów akumulatorowych w Europie

Regional website Poland
  • Wyjątkowa współpraca w europejskim przemyśle motoryzacyjnym: Umicore i PowerCo, spółka produkująca akumulatory Grupy Volkswagen, mają stworzyć łańcuch dostaw na szeroką skalę dla akumulatorów zgodnych z zasadami zrównoważonego rozwoju  
  • Joint venture inwestuje 3 mld euro i planuje produkować materiały akumulatorowe dla 2,2 mln w pełni elektrycznych samochodów rocznie do końca dekady
  • Spółka joint venture z siedzibą w Brukseli zapewni Umicore bezpieczny dostęp do znacznej części europejskiego popytu na materiały katodowe do pojazdów elektrycznych i pokryje dużą część zapotrzebowania na materiały dla gigafabryk PowerCo w Europie  
  • Ta współpraca to kamień milowy, który pomoże Unii Europejskiej w osiągnięciu ambicji Zielonego Ładu

Bruksela/Salzgitter, 26 września 2022 - Umicore i PowerCo (nowa spółka akumulatorowa Grupy Volkswagen) ogłosiły dziś założenie spółki joint venture zajmującej się produkcją prekursorów i materiałów katodowych w Europie. Od 2025 roku joint venture będzie zaopatrywać europejskie fabryki ogniw akumulatorowych PowerCo w kluczowe materiały. Partnerzy zamierzają do końca dekady produkować materiały katodowe i ich prekursory do ogniw o wydajności 160 GWh rocznie, co porównuje się do rocznej zdolności produkcyjnej pozwalającej na zasilenie około 2,2 miliona w pełni elektrycznych pojazdów. Aktywne materiały katodowe mają kluczowe znaczenie dla udanej transformacji układów napędowych w kierunku elektromobilności, są one bowiem kluczową dźwignią technologiczną dla wydajności baterii, a także największym jednostkowym czynnikiem wpływającym na całkowity koszt baterii.

Długoterminowe partnerstwo obejmuje produkcję prekursorów i materiałów katodowych w Europie, które są składnikami kluczowymi dla tworzenia wartości akumulatorów. Ponadto Umicore i PowerCo będą współpracować w zakresie zrównoważonego i odpowiedzialnego pozyskiwania surowców, w którym to obszarze Umicore jest liderem w branży. Ponadto Umicore będzie świadczyć usługi rafinacji na rzecz PowerCo, a obaj partnerzy zamierzają na późniejszym etapie włączyć do zakresu działalności joint venture elementy rafinacji i recyklingu baterii w oparciu o technologię i know-how Umicore

"To partnerstwo jeszcze bardziej wzmacnia i dywersyfikuje pozycję Umicore w łańcuchu wartości pojazdów elektrycznych i stanowi ważny krok w realizacji strategii tworzenia kreatywnych partnerstw w całym łańcuchu wartości baterii.

Jest to również silny sygnał uznania dla wiedzy o produktach i procesach oraz świadectwo sukcesu naszej strategii tworzenia zrównoważonych łańcuchów wartości materiałów akumulatorowych na skalę przemysłową, w obiegu zamkniętym, w kluczowych regionach.

Od początku wspieramy naszych klientów na ich drodze do elektryfikacji i bardzo się cieszymy, że możemy współpracować z PowerCo i wspierać Volkswagena w jego szybkiej transformacji w kierunku zrównoważonej mobilności elektryczne.”

Mathias Miedreich, CEO Umicore 

Thomas Schmall, Członek Zarządu Grupy ds. Technologii w Volkswagen AG i Przewodniczący Rady Nadzorczej PowerCo SE, powiedział przy podpisaniu JV: "Materiał katodowy jest niezbędnym zasobem strategicznym dla produkcji akumulatorów, stanowiącym około pięćdziesiąt procent całkowitej wartości ogniw. Natychmiastowy i długoterminowy dostęp do dużych mocy produkcyjnych jest więc bardzo wyraźną przewagą konkurencyjną. Tworzymy zrównoważony, przejrzysty łańcuch dostaw o wysokich standardach środowiskowych i społecznych, lokalizując tworzenie wartości tutaj w Europie.”

Rozpoczęcie produkcji w ramach joint venture planowane jest na 2025 r. w celu zaopatrzenia fabryki PowerCo w Salzgitter, a osiągnięcie rocznych zdolności produkcyjnych na poziomie 40 GWh w 2026 r. Celem obu partnerów jest zwiększenie rocznych zdolności produkcyjnych JV do 160 GWh do końca dekady, w oparciu o rozwój rynku i popytu. Poszukiwania miejsca produkcji wciąż trwają

Zgodnie z warunkami umowy, obaj partnerzy będą wspólnie kontrolować joint venture i będą równo dzielić koszty, inwestycje, przychody i zyski. JV zapewni obu partnerom znaczną przewagę pierwszego uczestnika na szybko rozwijającym się rynku elektromobilności w Europie. Razem planują zainwestować około 3 mld euro w nowe moce produkcyjne materiałów

Partnerstwo zapewni Umicore bezpieczny dostęp, poprzez stałe zobowiązania typu "take or pay", do ważnej części europejskiego popytu na materiały katodowe dla pojazdów elektrycznych z gwarantowaną wartością twórczą. Dzięki temu PowerCo uzyska na znaczną skalę bezpieczny i konkurencyjny pod względem kosztów dostęp do innowacyjnych, pozyskiwanych w sposób zrównoważony i dostosowanych do potrzeb wysokowydajnych materiałów akumulatorowych Umicore na potrzeby swojej strategii zunifikowanych ogniw w Europie. Umożliwi również PowerCo skorzystanie ze sprawdzonych możliwości produkcyjnych Umicore, jak również z jej specjalistycznej wiedzy w zakresie upstream.

JV ma spełniać kryteria rentowności i zwrotu dla obu partnerów i uwolni dla każdej ze stron znaczne synergie i korzyści skali. IP i know-how Umicore zostaną udostępnione w ramach umowy licencyjnej JV, aby zapewnić jej wiodącą pozycję technologiczną.

Ralph Kiessling, EVP Energy & Surface Technologies w Umicore: “Dzięki tej umowie wnosimy nasze długoletnie i sprawdzone doświadczenie w łańcuchu wartości materiałów akumulatorowych, uzyskując jednocześnie bezpieczny dostęp do znacznych wolumenów sprzedaży. Ponadto, joint venture uwolni znaczące synergie kosztowe i operacyjne z grupą Umicore, przyczyniając się tym samym do realizacji ambicji Umicore związanych ze zwrotem z zaangażowanego kapitału do 2030 roku, wyrażonych podczas naszego niedawnego Capital Markets Day.” 

Frank Blome CEO PowerCo powiedział podczas podpisania umowy: "Dostępność, koszt i wydajność techniczna ogniw akumulatorowych to kluczowe wymagania dla udanego rozwoju elektromobilności. Budując znaczne zdolności produkcyjne, zabezpieczamy szybko rosnący popyt na materiały do produkcji baterii dla naszego głównego klienta Volkswagen AG pod względem ilości i przy optymalnych kosztach." "Jednocześnie tworzenie wartości będzie zlokalizowane tutaj w Europie i powstanie zrównoważony, przejrzysty łańcuch dostaw o wysokich standardach środowiskowych i społecznych" - powiedział Blome.

Dyrektor ds. zaopatrzenia w PowerCo Jörg Teichmann podkreślił: "Konsekwentnie wchodzimy w całościowe tworzenie wartości baterii. Branża dostawców produktów wstępnych na wymaganą skalę jeszcze dziś nie istnieje. Zmieniamy to dzięki naszej długoterminowej współpracy z Umicore jako globalnym liderem rynku kluczowych materiałów stosowanych w produkcji ogniw."

Od lewej do prawej: Thomas Schmall, Członek Zarządu Grupy ds. Technologii w Volkswagen AG i Przewodniczący Rady Nadzorczej PowerCo SE, Jörg Teichmann,  Dyrektor ds. zaopatrzenia w PowerCo , Ralph Kiessling, EVP Energy & Surface Technologies w Umicore, Mathias Miedreich, CEO Umicore.

Transakcja pozostaje uzależniona od zatwierdzenia przez organy regulacyjne i zwyczajowych warunków zamknięcia. Nazwa spółki joint venture nie została jeszcze ustalona i zostanie ujawniona w późniejszym terminie