Skip to main content Skip to primary navigation

Umicore i Volkswagen AG utworzą europejską spółkę joint venture na rynku materiałów do baterii do pojazdów elektrycznych

Regional website Poland

Umicore i Volkswagen AG planują utworzenie spółki joint venture w celu zbudowania zdolności produkcyjnych prekursorów i materiałów katodowych w Europie, aby zaopatrzyć europejską produkcję ogniw akumulatorowych Volkswagen AG. Przyczyni się to do procesu przejścia regionu na czystą mobilność.

Będzie to pierwsze tego typu partnerstwo na europejskim rynku motoryzacyjnym. Pomoże ono w realizacji założeń Europejskiego Zielonego Ładu, w tym w stworzeniu zrównoważonego łańcucha dostaw akumulatorów, a także będzie stanowić  wyraźny sygnał dla dalszego rozwoju innowacyjnych technologii i możliwości w zakresie ogniw akumulatorowych w regionie.

Zamiarem jest stopniowe zwiększanie zdolności produkcyjnych prekursorów i materiałów katodowych w ramach joint venture. Początkowo, w 2025 roku, produkcja wyniosłaby 20 GWh  dla zakładu Volkswagen AG w Salzgitter w Niemczech, a do końca dekady zdolność produkcyjna powinna  wzrosnąć do 160 GWh rocznie. Porównuje się to z roczną zdolnością produkcyjną do zasilania około 2,2 miliona w pełni elektrycznych pojazdów (EV).   

Równocześnie, obok planowanego JV, Umicore będzie nadal konsekwentnie rozwijać swoje możliwości technologiczne i produkcyjne dla obsługi innych klientów i regionów.

“Jako lider w dziedzinie materiałów do czystej mobilności, jesteśmy zaangażowani we wspieranie naszych klientów z branży motoryzacyjnej oraz producentów ogniw akumulatorowych w ich strategiach elektryfikacji.

Cieszymy się, że będziemy współpracować z firmą Volkswagen w tym wyjątkowym przedsięwzięciu joint venture.  Wniesiemy nasze wieloletnie doświadczenie w dziedzinie materiałów akumulatorowych jak również silne zaangażowanie i rozwiązania dla dzisiejszych wyzwań związanych ze zrównoważonym rozwojem.

Dzięki połączeniu naszych szerokich technologii, innowacji i wiedzy przemysłowej oraz wspólnych przekonań dotyczących zrównoważonego rozwoju, stworzymy solidne ramy dla JV i zapewnimy sobie pierwszeństwo na rynku."  

Mathias Miedreich, CEO Umicore

Thomas Schmall, Członek Zarządu Volkswagen Group for Technology i CEO Volkswagen Group Components powiedział: "Volkswagen realizuje swoją strategię dotyczącą akumulatorów bardzo konsekwentnie i w szybkim tempie. Zunifikowane ogniwo Volkswagena od samego początku musi być w czołówce pod względem wydajności, kosztów i zrównoważonego rozwoju. Współpraca z Umicore umożliwia nam stworzenie najnowocześniejszego łańcucha dostaw w Europie. Wyznajemy wspólne wartości, takie jak odpowiedzialne pozyskiwanie surowców,  oraz sposób myślenia bazujący na obiegu zamkniętym."

Znacząca skala partnerstwa zapewni bezpieczne i konkurencyjne cenowo dostawy innowacyjnych pozyskiwanych w sposób zrównoważony i dopasowanych do potrzeb wysokowydajnych materiałów katodowych do realizacji ambitnej strategii Volkswagen AG dotyczącej zunifikowanych ogniw. Umicore uzyska dzięki temu  bezpieczny dostęp do europejskiego popytu na materiały katodowe dla pojazdów elektrycznych. Uwolni to znaczące korzyści skali i będzie stanowić przełom w dalszym rozwijaniu strategii, która ma na celu osiągnięcie pozycji światowego lidera w dziedzinie materiałów do czystej mobilności.

W ramach JV Umicore i Volkswagen AG będą również współpracować w zakresie zrównoważonego i odpowiedzialnego pozyskiwania surowców, co stanowi ważny obszar specjalizacji Umicore. Obie strony zamierzają na późniejszym etapie włączyć do zakresu wspólnego przedsięwzięcia elementy rafinacji i recyklingu akumulatorów.

Planowane JV wymaga zawarcia ostatecznych umów i spełnienia określonych warunków, w tym uzyskania zgód organów regulacyjnych