Skip to main content Skip to primary navigation

Gigafabryka materiałów akumulatorowych w Nysie otrzymuje certyfikat ISO 14001

Regional website Poland

Dzięki wspólnym wysiłkom naszych pracowników i dedykowanego zespołu ISO (International Standardization Organization), gigafabryka w Nysie, w której produkujemy materiały akumulatorowe, pomyślnie przeszła audyt DNV i uzyskała certyfikat ISO 14001.

ISO 14001 jest wiodącą międzynarodową normą określającą kryteria dla systemu zarządzania środowiskowego (EMS) i najczęściej stosowaną na świecie. System zapewnia, że niezależnie od działalności czy sektora firmy, jej wpływ na środowisko jest mierzony, a co ważniejsze ulepszany w sposób trwały i ciągły. 

Wdrożenie systemu zarządzania środowiskiem od podstaw w nowo wybudowanej fabryce była wysiłkiem całej firmy. Kluczowe znaczenie miało zaangażowanie naszych wykwalifikowanych i doświadczonych kolegów z różnych działów oraz ich konstruktywna praca zespołowa. Ustalenie uporządkowanego i systematycznego podejścia do dokumentowania każdego elementu środowiskowego już na etapie budowy zakładu ułatwiło planowanie, realizację, monitorowanie i kontynuację zadań. Te kluczowe czynniki sukcesu ułatwiły wdrożenie systemu zarządzania środowiskowego, ponieważ pomiar to wiedza, a wiedza umożliwia nam ciągłe wdrażanie środków korygujących.

Uzyskanie certyfikatu ISO 14001 odzwierciedla sposób działania Umicore i pozycję lidera zrównoważonego rozwoju zgodnie ze strategią Grupy "Let's Go For Zero". Jesteśmy zdeterminowani, aby tworzyć pozytywny wpływ i wartość dla wszystkich naszych interesariuszy, w tym dostawców, klientów i sąsiadów. Nasze odpowiedzialne zachowanie i sukces komercyjny idą w parze. Dążymy do minimalizacji negatywnego wpływu na środowisko w każdym obszarze naszej działalności..