Skip to main content Skip to primary navigation

Umicore w Nysie uznane za Dobrego Pracodawcę 2022

Regional website Poland

22 listopada 2022 roku Umicore w Nysie otrzymała tytuł "Laureata Programu Liderzy Społecznej Odpowiedzialności - Dobry Pracodawca 2022". Tytuł ten potwierdza, że firma jest wrażliwa na potrzeby swoich pracowników i społeczności lokalnych. 

Wyróżnienie Dobry Pracodawca zostało przyznane przez Forum Biznesu po ocenie podejścia Umicore do rozwoju pracowników, równości szans, pakietu świadczeń, warunków BHP, a także relacji ze społecznościami lokalnymi w Nysie. "Jesteśmy bardzo dumni z uznania nas za Dobrego Pracodawcę" - wyjaśnia Wiwiana Ziółkowska, Menadżer Działu Personalnego w Nysie. "Czujemy, że jest to uznanie dla naszych wysiłków, aby nie tylko stworzyć bezpieczne i przyjemne miejsce pracy dla wszystkich naszych pracowników, ale także dla naszych działań na rzecz lokalnych społeczności".

W lipcu 2022 roku Umicore rozpoczął produkcję materiałów katodowych w Nysie, ale prace budowlane zakładu rozpoczęły się w 2019 roku. Dziś Umicore zatrudnia 250 osób, a do końca 2023 roku ich liczba ma wzrosnąć do 400. " Obecnie firma oferuje zatrudnienie w szerokim spektrum specjalności zarówno w obszarze produkcji, utrzymania ruchu, logistyki, laboratorium, technologii, inżynierii oraz w działach wspierających, np. zakupach, jakości czy IT" - wyjaśnia Wiwiana.  

Stabilna praca w interesującym środowisku

Do tej pory firmie udało się przyciągnąć wielu wysoce wykwalifikowanych ludzi z odpowiednim nastawieniem i ambicją do budowania kariery w nowoczesnym, międzynarodowym i zaawansowanym technologicznie środowisku. "Mamy wiele do zaoferowania" - wyjaśnia. "Z jednej strony działamy w szybko rozwijającej się i dynamicznej branży zorientowanej na przyszłość, która przynosi wiele ekscytujących wyzwań w pracy. Z drugiej strony, nasi ludzie mogą budować długofalową karierę w silnej, stabilnej i niezawodnej firmie, która ma ponad 200-letnią historię." 

Podpisanie umowy o pracę to pierwszy krok naszej współpracy z pracownikiem, po którym w ramach rozbudowanego onboardingu pracownicy poznają firmę. Po osiągnięciu pełnej gotowości do pracy, oferujemy pracownikom dodatkowe szkolenia w oparciu o ich potrzeby związane z podnoszeniem kompetencji. "Umicore oferuje więcej niż tylko umowę i listę zadań. Ponieważ się rozwijamy, pojawia się wiele możliwości rozwoju. Pomagamy danej osobie rozwijać się wraz z zakładem i wspólnie kształtujemy jej przyszłość zawodową" - mówi. 

Wyjątkowa kultura firmy

Kultura firmy Umicore jest bardzo wyjątkowa i opiera się na wartościach takich jak szacunek, praca zespołowa, otwartość, zaangażowanie i innowacyjność. "Stosujemy te wartości szerzej niż w samej fabryce" - zapewnia Wiwiana. "Tworzenie bezpiecznych i zdrowych warunków pracy i życia dla pracowników i sąsiadów jest dla nas najwyższym priorytetem. Dlatego prowadzimy nasze działania zgodnie z najsurowszymi normami dotyczącymi środowiska, zdrowia i bezpieczeństwa."  Umicore kontynuuje również wzmacnianie swoich relacji z lokalnymi władzami i społecznościami otaczającymi zakład. "Jako przykład podam, że rozdaliśmy kurtki ochronne wszystkim dzieciom w przedszkolach w gminie Nysa. Obecnie jesteśmy również w kontakcie z różnymi szkołami, aby zobaczyć, jak możemy współpracować nad projektami, które w przyszłości przyniosą korzyści uczniom w Nysie."    

Przeczytaj więcej o Good Employer Award 2022