Skip to main content Skip to primary navigation

Formularz wniosku o sponsoring

   Dane organizacji

   Osoba kontaktowa

   Wniosek o sponsoring

   Jakie korzyści będą dla Umicore w kwestii promowania wizerunku?

   Opis projektu lub wydarzenia

   Jaka będzie grupa docelowa projektu lub wydarzenia?

   Priorytetowo traktowane będą projekty społeczne, technologiczne, środowiskowe lub związane z bezpieczeństwem, które skupiają się na zrównoważonym rozwoju. Czy Twój projekt lub wydarzenie dotyczy działalności społecznej (edukacja/wydarzenie kulturalne), technologicznej (czysta mobilność), środowiskowej lub związanej z bezpieczeństwem?

   Jakie są cele projektu lub wydarzenia?

   Zrównoważony rozwój jest kluczowym elementem naszego procesu decyzyjnego. Czy Twój projekt lub wydarzenie zawiera elementy zrównoważonego rozwoju, takie jak poniższe przykłady? Jeśli tak, prosimy o krótkie wyjaśnienie poniżej: