Skip to main content Skip to primary navigation

Umicore zasadziło blisko 200 drzew

Regional website Poland

Akcję sadzenia drzew zainicjowała firma Umicore w ramach projektu zagospodarowania terenu zielonego. Sadzonki klona zwyczajnego oraz platana londyńskiego znalazły swoje miejsce tuż obok głównej bramy wjazdowej zakładu w Radzikowicach.

"W Umicore staramy się wywierać pozytywny wpływ na nasze otoczenie i środowisko - każdego dnia 
i we wszystkim, co robimy. Nasi pracownicy wysoko oceniają działania w zakresie ekologii i recyklingu. Pomysł sadzenia drzew przyszedł więc do nas naturalnie i szybko podjęliśmy decyzję."

Agata Czechowska, manager General Site Services and Communications Umicore Poland

Zasadzone drzewa to klony globosum i platany londyńskie. Ogrodnicy cenią klony, ponieważ osiągają one zgrabną, kulistą koronę bez konieczności cięcia formującego. U większych klonów gęsta korona staje się prawdziwą ostoją dla ptaków. Znosi okresowe niedobory wody i ma raczej niewielkie wymagania glebowe, co jest zaletą w zmiennym, coraz cieplejszym klimacie. Klon zwyczajny znany jest ze swojej charakterystycznej kory i zdolności do osiągania majestatycznych rozmiarów – niektóre okazy sięgają nawet 30 metrów wysokości. 

Jedno dojrzałe drzewo pochłania średnio tonę dwutlenku węgla na każdy metr sześcienny wzrostu i produkuje w tym procesie prawie 730 kilogramów tlenu. Młode drzewa w największym stopniu pochłaniają dwutlenek węgla.  

Klony i platany Umicore ucieszą nie tylko pracowników zakładu.

"Ostatnio zauważyliśmy w pobliżu naszego zakładu sporo biegaczy, rowerzystów i rolkarzy. Teraz jest tu piękniej, a za kilka lat nasze drzewa przyniosą amatorom aktywnego wypoczynku trochę cienia i chłodu."

Agata Czechowska, manager General Site Services and Communications Umicore Poland