Skip to main content Skip to primary navigation

Let's Go for Zero; strategia zrównoważonego rozwoju osadzona w strategii 2030 RISE

Let’s Go for Zero to strategia zrównoważonego rozwoju osadzona w 2030 RISE. S w RISE oznacza Sustainability Champion. Bycie mistrzem zrównoważonego rozwoju leży u podstaw strategii RISE; minimalizujemy negatywne efekty naszej działalności i maksymalizujemy pozytywny wpływ na społeczeństwo, wspierając drogę do dekarbonizacji. Jako podstawa naszego planu działania na rzecz klimatu, ambicja „Let’s Go for Zero” określa nasze cele i kamienie milowe.

Jesteśmy zdeterminowani, aby rozważyć wszystkie nasze procesy na nowo. Chcemy skoncentrować nasze wysiłki na zerowej emisji netto gazów cieplarnianych, by korzystać z nieskończonych możliwości, jakie nam to daje, bez cienia wyrzutów. Dążąc do “zera”, sięgamy po wszystko: zamykamy luki, kierujemy zmianami, łączymy ludzi, wzmacniamy umiejętności i zasoby, otwieramy nowe możliwości. Jesteśmy na to gotowi, ale nie bez Was. Zapraszamy Was do przyłączenia się do nas, byśmy razem mogli stworzyć coś znaczącego!

Myślimy na wielką skalę: neutralny wzrost emisji dwutlenku węgla, zielona energia, efektywność energetyczna, inspirowanie społeczeństwa poprzez opracowywanie innowacyjnych rozwiązań, które przyspieszają przejście do przyszłości przyjaznej otoczeniu. Jako firma technologiczna, której celem jest zrównoważony rozwój, stawiamy wszystko na podejście technologiczne w kierunku dekarbonizacji, takie jak wychwytywanie i składowanie dwutlenku węgla.

Cel
Net Zero GHG do 2035 r.
-42% ton CO2e/tonę zakupionych materiałów do 2030 r.

Nasi ludzie są naszym największym kapitałem. Ich pasja, cel i umiejętności napędzają innowacje i zmiany oraz inspirują nas jako firmę, a ostatecznie także jako społeczeństwo. Jesteśmy tutaj, aby wspierać ich w każdy możliwy sposób. Bo zero to dla nas nie tylko liczba. To ambicja. Praca w toku. Coś, co przypomina nam, że cokolwiek robimy, robimy to z przekonaniem. Duma. Odpowiedzialność. Know-how. Kultura naszej firmy jest kluczem do naszego sukcesu.


Bez szkód i nadmiernej ekspozycji

Zdrowie i bezpieczeństwo są na pierwszym miejscu, wszystko inne na drugim. W Umicore dążymy do wyeliminowania efektów ubocznych związanych z naszą pracą oraz ochrony dobrego    samopoczucia i witalności naszych pracowników poprzez ustanowienie pozytywnej, integracyjnej, połączonej i wzmacniającej kultury opiekuńczej.

Cel
Brak szkód i nadmiernej ekspozycji


Wellbeing

Dbamy o siebie samych i o siebie nawzajem. Ponieważ nie ma rozwoju zbiorowego bez zdrowej organizacji, w Umicore promujemy kulturę well-being naszych pracowników poprzez programy profilaktyczne oraz regularne oceny.

Cel
o negatywnych skutków zdrowotnych związanych z pracą


Środowisko

Jesteśmy globalną firmą o światowym zasięgu i wciąż się rozwijamy. To jednak nie znaczy, że nasz zasięg nadal rośnie. Wręcz przeciwnie, jesteśmy zdeterminowani, aby ograniczać wpływ naszej działalności tam, gdzie to możliwe, przesuwając nasze granice, aby znaleźć innowacyjne sposoby ochrony ziemi, wody i powietrza. Mowa o rozproszonych redukcjach emisji, oszczędnym gospodarowaniu wodą i zasobami oraz polityce dobrego sąsiedztwa/kontynuowaniu bycia dobrym sąsiadem we wszystkich naszych obiektach.

Cel
-25% emisji rozproszonych
Wdrażamy program zarządzania wodą Umicore w 100% naszych działań

Zamykamy przepaści – jakiekolwiek. Liczą się zasługi: umiejętności, wysiłek, talent, odpowiedzialność i zaradność. Dlatego dążymy do obsadzenia 50% kobiet na stanowiskach kierowniczych z obecnych 35% do 2030 r. oraz zapewniamy równą płacę za równą pracę.

Cel
Parytet płci wśród menedżerów
100% równych wynagrodzeń
Szkolenie z zakresu nieświadomych uprzedzeń dla wszystkich menedżerów

Wszystko, co robimy, robimy otwarcie, uczciwie i etycznie. Dajemy przykład jako świadomy celu przedsiębiorca.

Aby kontynuować naszą misję bycia liderem branży w zakresie zrównoważonego rozwoju, wiemy, że musimy pójść na całość. Tego oczekują od nas nasi interesariusze. Musimy działać teraz. Dlatego idziemy po zero. Chodzi o to, by niczego nie żałować w stosunku do naszej planety i przyszłych pokoleń.