Skip to main content Skip to primary navigation

Umicore wspiera młodych na Olimpiadzie Wiedzy Ekologicznej w Nysie

Regional website Poland

15 kwietnia w Nysie odbyły się kwalifikacje okręgowe XXXVIII Olimpiady Wiedzy Ekologicznej. Celem konkursu jest uwrażliwienie uczniów szkół średnich na globalne wyzwania związane z ochroną środowiska, a nasz nyski zakład ma zaszczyt być partnerem tej inicjatywy – wszyscy w Umicore wierzymy, że edukacja młodych ludzi w dziedzinie rozwiązań przyjaznych środowisku jest kluczem do zrównoważonej przyszłości dla wszystkich. 


Olimpiada Wiedzy Ekologicznej ma długą i bogatą tradycję – w tym roku odbyła się już 38. edycja konkursu. Jej merytorycznym organizatorem i patronem jest Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie przy wsparciu Ministerstwa Klimatu i Środowiska oraz Ligi Ochrony Przyrody. 


Siedmiu finalistów 

Organizatorem tegorocznych kwalifikacji okręgowych była Państwowa Akademia Nauk  
Stosowanych w Nysie. Sprawdzianowi poddano wiedzę z dziedziny ekologii w zakresie ochrony powietrza, wód i gleby, a także gospodarki odpadami i szeroko rozumianej ochrony przyrody. Najlepsi uczestnicy wezmą udział w ogólnopolskim finale konkursu, który odbędzie się w czerwcu w Ryni. Firma Umicore przekazała im także siedem voucherów na sprzęt elektroniczny – każdy o wartości 1.000 złotych. 


 “Materiały do akumulatorów, które produkujemy w Nysie istotnie wspierają rozwój elektromobilności. Jako Mistrz Zrównoważonego Rozwoju angażujemy się również w lokalne inicjatywy na rzecz klimatu i aktywnie inwestujemy w przyszłe pokolenia. Jesteśmy przekonani, że świadomi ekologicznie młodzi ludzie odegrają kluczową rolę w zmianie na rzecz bardziej zrównoważonego świata. Dlatego chętnie zawieramy partnerstwa edukacyjne, których doskonałym przykładem jest Olimpiada Wiedzy Ekologicznej. Wszystkim finalistom serdecznie gratulujemy i życzymy powodzenia w ostatnim etapie konkursu – mówi Agata Czechowska, Manager General Site Services and Communication, Umicore Poland. 


Poza konkurencją 

To nie pierwsza inicjatywa edukacyjna, którą wspiera Umicore. Od 2020 roku firma współpracuje z Państwową Akademią Nauk Stosowanych w Nysie – jedną z czołowych uczelni w regionie. Umicore i PANS podpisały umowę o wzajemnej wymianie wiedzy w zakresie czystej mobilności. Efektem tej współpracy jest utworzenie nowej specjalności – inżynierii zrównoważonego rozwoju, która dostępna jest w programie studiów magisterskich na kierunku „Zarządzanie i inżynieria produkcji”. W ramach tej specjalności studenci PANS uczestniczą w zajęciach poświęconych takim zagadnieniom, jak technologia ogniw baterii litowo-jonowych, analiza instrumentalna w procesach przemysłowych, czyste technologie i procesy produkcyjne oraz zrównoważone systemy energetyczne. Umicore oferuje też staże, które mogą być pierwszym krokiem do zdobycia stałej pracy. Kliknij tutaj, aby dowiedzieć się więcej o stażach w Umicore w Nysie.