Skip to main content Skip to primary navigation

Umicore uruchamia pakiet edukacyjny na temat zrównoważonych technologii dla uczniów szkół podstawowych w Nysie

Regional website Poland

Pakiet edukacyjny „Baterie doładowują naszą codzienność" to pilotażowy autorski program nauczania dotyczący zrównoważonych technologii, stworzony przez multidyscyplinarny zespół profesorów i ekspertów w tej dziedzinie. Pakiet posłuży do prowadzenia dodatkowych zajęć dla uczniów w szkole podstawowej nr 1 w Nysie.  Inicjatorem projektu, głównym partnerem i fundatorem materiałów edukacyjnych jest firma Umicore. Partnerem merytorycznym programu jest Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Nysie, dodatkowe zajęcia poprowadzone zostaną dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 1 w Nysie. 

Uroczyste przekazanie pakietów edukacyjnych miało miejsce 24 listopada 2022, w budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Nysie. W spotkaniu uczestniczyli: burmistrz Nysy Kordian Kolbiarz, dyrekcja szkoły, przedstawiciele PANS w Nysie (Pani Anna Opałka oraz dr hab. Piotr Chwastyk), przedstawiciela Gminnego Zarządu Oświaty w Nysie oraz Umicore. 

Pakiet wpisuje się w cel Umicore, jakim jest podnoszenie świadomości na temat elektromobilności, zielonej energii i poszanowania środowiska. - Chcielibyśmy rozbudzić u dzieci i młodzieży zainteresowanie fizyką, biologią, nowymi technologiami. Elektromobilność, recykling i możliwości, jakie niosą ze sobą materiały do produkcji baterii, to doskonałe przykłady wyjaśniające, jak możemy przyczynić się do bardziej zrównoważonej przyszłości dla nas wszystkich – podkreśla Agata Czechowska, Manager General Site Services and Communication, Umicore Poland. 

Pakiet edukacyjny składa się z podręcznika dla nauczyciela, zeszytu ćwiczeń dla uczniów oraz zestawu z praktycznymi eksperymentami. Zeszyt ćwiczeń podzielony jest na siedem rozdziałów – chemia baterii, surowce, zastosowania baterii, elektromobilność, recykling oraz model zamkniętej pętli dla metali, według którego Umicore działa na całym świecie. W ramach ostatniej, siódmej części uczniowie odwiedzą zakład Umicore w Radzikowicach, aby zapoznać się z produkcją materiałów katodowych – kluczowych składników baterii litowo-jonowych, które w głównej mierze decydują o ich wydajności.   

- Staraliśmy się w prosty sposób przekazać zagadnienia, które już teraz są bardzo istotne i będą determinowały naszą przyszłość. Młodzi ludzie interesują się nowymi technologiami i rozwiązaniami, ale mało wiedzą np. o zrównoważonym rozwoju – wyjaśnia Anna Opałka, kierownik Działu Kontaktów Zewnętrznych i Biura Współpracy Międzynarodowej Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Nysie. 

Do pierwszej, pilotażowej edycji programu wybrana została Szkoła Podstawowa nr 1 w Nysie. Zajęcia rozpoczną się 30 listopada, w dwóch grupach, łącznie dla 30 uczniów. Umicore nie wyklucza, że pakiet edukacyjny "Baterie doładowują naszą codzienność" może zostać rozszerzony na inne szkoły w regionie.

- Rozpoczęcie zajęć zaplanowaliśmy na 30 listopada. Uczestniczyć w nich będą zainteresowane dzieci z klas 7-8, w ramach zajęć dodatkowych. Opiekę dydaktyczną nad realizacją pakietu edukacyjnego w naszej placówce objęły nauczycielki biologii, fizyki oraz chemii – wyjaśnia Bożena Węglarz, dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 w Nysie.