Skip to main content Skip to primary navigation

Umicore podsumowuje pilotażowy program edukacyjny „Baterie doładowują naszą codzienność” i zapowiada jego kontynuację

Regional website Poland

7 czerwca 2023 r. odbyło się oficjalne podsumowanie pilotażowego programu edukacyjnego „Baterie doładowują naszą codzienność”, zorganizowanego przez Umicore we współpracy z Państwową Akademią Nauk Stosowanych. W projekcie, którego autorami jest multidyscyplinarny zespół profesorów i ekspertów, wzięli udział uczniowie klas ósmych ze Szkoły Podstawowej nr 1 Nysie. W spotkaniu kończącym pierwszą edycję tej inicjatywy, oprócz organizatorów, uczestniczyli także przedstawiciele lokalnych władz samorządowych, w tym Burmistrz i Wiceburmistrz Nysy, a także Dyrektor Gminnego Zarządu Oświaty.

Celem programu edukacyjnego „Baterie doładowują naszą codzienność” było wzbudzenie entuzjazmu wśród uczniów szkół podstawowych w klasach od 6 do 8 dla nauki, technologii i chemii oraz podniesienie świadomości na temat materiałów akumulatorowych, elektromobilności, a także zrównoważonego rozwoju. 

Do pierwszej edycji programu została zaproszona Szkoła Podstawowa nr 1 w Nysie. Jej uczniowie rozpoczęli dedykowane zajęcia w listopadzie 2022 roku, realizując program składający się z siedmiu modułów, w tym teorii połączonej z praktycznymi eksperymentami. Materiały dydaktyczne niezbędne do przeprowadzenia lekcji zostały przygotowane i zapewnione przez Umicore – pakiet edukacyjny składał się z podręcznika dla nauczyciela, zeszytu ćwiczeń dla uczniów oraz zestawu z elementami przeznaczonymi do przeprowadzenia praktycznych eksperymentów. W ramach ostatniej, siódmej części programu uczniowie odwiedzili zakład Umicore w Radzikowicach.

Baterie doładowują naszą codzienność” to autorska inicjatywa Umicore, której celem jest zainteresowanie młodzieży przedmiotami ścisłymi, elektromobilnością, recyklingiem oraz zrównoważonym rozwojem. Dzięki dodatkowym zajęciom dydaktycznym przeprowadzonym w ramach programu, możemy z dumą powiedzieć, że ten cel został osiągnięty, czego potwierdzeniem są także wyniki osiągnięte przez młodzież biorącą w naszej inicjatywie , mówi Agata Czechowska, Manager General Site Services and Communication, Umicore Poland.

Jesteśmy bardzo zadowoleni z przebiegu projektu oraz efektów współpracy z PANS i Szkołą Podstawową nr 1 w Nysie. Cieszymy się, że dzięki naszym działaniom dzieci mogły  poszerzyć swoje horyzonty, a my przekonaliśmy się, że programy takie jak ten mają istotne znaczenie. Już niebawem rozpoczniemy przygotowania do kolejnej odsłony programu. Tym razem weźmiemy jednak pod uwagę rozszerzenie jego zasięgu , dodaje.

W spotkaniu podsumowującym i zamykającym pilotaż udział wzięli przedstawiciele PANS, Burmistrz Nysy Kordian Kolbiarz, Wiceburmistrz Marek Rymarz, a także Dyrektor Gminnego Zarządu Oświaty, dyrekcja Szkoły Podstawowej nr 1 w Nysie oraz uczniowie biorący udział w programie. Podczas zebrania ośmioklasiści opowiedzieli, czego nauczyli się podczas zajęć oraz co zrobiło na nich największe wrażenie. Młodzi uczestnicy jednogłośnie wskazali, że to właśnie doświadczenia praktyczne były dla nich najciekawsze i rozwijające. Z kolei nauczyciele, którzy prowadzili lekcje w ramach programu, przedstawiając raport z realizacji, docenili jakość zapewnionego przez Umicore pakietu edukacyjnego – zarówno pod względem treści, szaty graficznej, jak i przygotowanych eksperymentów. 

Projekt został zrealizowany z udziałem 30 uczniów podczas zajęć edukacyjnych, które trwały 10 godzin lekcyjnych. Zajęcia cieszyły się bardzo dużym zainteresowaniem, a frekwencja wyniosła ok. 94 proc. Udział w projekcie przyniósł wiele satysfakcji i korzyści, uczniowie wzbogacili swoją wiedzę nie tylko na temat baterii, ale także recyklingu, obiegu zamkniętego i elektromobilności , mówi Ewa Szulc, nauczycielka w Szkole Podstawowej nr 1 i opiekunka projektu. 

W naszej pamięci na długo pozostanie też wycieczka do zakładu Umicore w Radzikowicach, podczas której młodzież z naszej szkoły miała okazję zobaczyć na własne oczy, jak wygląda proces produkcji materiałów katodowych , dodaje.

Umicore zamierza kontynuować pakiet edukacyjny w przyszłości. Po przeprowadzeniu ewaluacji projektu, Umicore rozważy wprowadzenie pakietu edukacyjnego „Baterie doładowują naszą codzienność” do innych szkół w regionie.