Skip to main content Skip to primary navigation

Sponsoring w Nysie: cenny wkład w rozwój społeczności lokalnej

Jako Umicore przywiązujemy dużą wagę do naszej reputacji "dobrego sąsiada". Wykazujemy szczere zainteresowanie rozwojem regionu, w którym mieszkają i pracują nasi współpracownicy. Chcemy przyczynić się do zrównoważonego rozwoju otoczenia naszego zakładu produkcji materiałów katodowych w Polsce, tj. gminy Nysa i województwa opolskiego.

Finansowy i/lub rzeczowy sponsoring lokalnych inicjatyw pomaga nam w budowaniu i utrzymywaniu dobrych relacji z otaczającymi nas społecznościami. Aby zapewnić sprawiedliwe rozpatrywanie wszystkich wniosków, ustaliliśmy zasady sponsoringu. Prosimy wszystkie organizacje o składanie wniosków poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego online. Na podstawie informacji zawartych w formularzu, Umicore w Nysie oceni każde zgłoszenie i samodzielnie zdecyduje o przyjęciu i wysokości ewentualnego sponsoringu.