Skip to main content Skip to primary navigation

Bezpieczeństwo w Umicore w Nysie

Tworzenie bezpiecznych i zdrowych warunków pracy i życia dla pracowników oraz sąsiadów, przy jak najmniejszym wpływie na środowisko naturalne, jest kluczowym priorytetem Umicore.

Wieloletnie doświadczenie w obróbce metali

Umicore zdobył wieloletnie doświadczenie w procesie obróbki metali. Na przestrzeni kilkudziesięciu lat zbudował solidne kompetencje w zakresie pracy z wieloma różnymi metalami, w tym z niklem i kobaltem. We wszystkich tych procesach zajmujemy się różnymi materiałami w najbardziej bezpieczny i zrównoważony sposób.

Przestrzeganie najwyższych standardów BHP i ochrony środowiska

Stosujemy najnowocześniejsze procesy i instalacje, aby spełnić najbardziej rygorystyczne normy w zakresie ochrony środowiska, zdrowia i bezpieczeństwa. Dokładamy starań, aby wszelkie emisje do wody lub powietrza nie przekraczały najbardziej rygorystycznych norm środowiskowych. Ochrona środowiska naturalnego i bezpieczeństwo stanowią podstawę każdego procesu w Umicore.

Reagowanie na zagrożenie

Zakład dużego ryzyka (SEVESO) to zakład, który prowadzi działalność związaną z przetwarzaniem, produkcją, stosowaniem lub magazynowaniem substancji niebezpiecznych. Wszystkie zakłady SEVESO, w tym zakład Umicore w Nysie, podlegają surowym przepisom i są poddawane regularnym kontrolom. Wszystkie posiadają plan awaryjny, który jest regularnie testowany i aktualizowany.

Warto podkreślić, że w procesach zakładu Umicore w Nysie nie występują niebezpieczne gazy, zatem ryzyko wystąpienia poważnej awarii jest ograniczone. Dokument informacyjny zawiera bardziej szczegółowe informacje na temat środków bezpieczeństwa i sposobu postępowania, które Umicore wdraża w przypadku wystąpienia poważnych awarii przemysłowej w zakładzie.

Masz jeszcze jakieś pytania?

Dokumenty

  • Informacja dla społeczeństwa
  • Polityka Środowiskowa
  • polityka bezpieczeństwa i higieny pracy

Prawo Atomowe - obowiązek informacyjny

Działając zgodnie z wymaganiami określonymi w Art. 32c pkt. 2 Ustawy z dnia 29 listopada 2000r. Prawo atomowe (tekst jednolity Dz.U. 2023, poz. 1173 z późn. zm.) informujemy, że w ciągu ostatnich 12 miesięcy nie odnotowano wpływu prowadzonej działalności na zdrowie ludzi i na środowisko, oraz że nie wystąpiły uwolnienia substancji promieniotwórczych do środowiska w związku  z prowadzoną działalnością.