Skip to main content Skip to primary navigation

Umicore podpisuje długoterminową umowę z Terrafame na dostawy zrównoważonego i niskoemisyjnego niklu

Regional website Poland

Umicore podpisał długoterminową umowę z Terrafame Ltd. na dostawy wysokiej klasy, niskoemisyjnego, zrównoważonego siarczanu niklu. Po pomyślnym zakończeniu procesu kwalifikacji rozpoczęto już dostawy komercyjne, a dalszy wzrost wolumenu ma nastąpić w 2023 r.       

Dzięki temu partnerstwu Umicore i Terrafame potwierdzają swoje duże zaangażowanie w tworzenie zrównoważonego łańcucha wartości materiałów do produkcji baterii w Europie. Europejski łańcuch wartości zapewni wysokiej jakości materiały pochodzące z Europy, które są w pełni zgodne z zasadami ochrony środowiska i praw człowieka określonymi w globalnej polityce Umicore dotyczącej zrównoważonego zaopatrzenia, a także ze zobowiązaniami Terrafame w zakresie zrównoważonego rozwoju zgodnymi z wiodącymi zasadami zrównoważonego rozwoju na świecie. Co więcej, ważnym czynnikiem dla Umicore była niska emisja dwutlenku węgla w procesach Terrafame, z uwagi na dążenie do dekarbonizacji łańcucha wartości materiałów do produkcji baterii.

“Partnerstwo Umicore z Terrafame stanowi kolejny ważny wkład w realizację ambicji Unii Europejskiej w ramach Zielonego Ładu oraz w osiągnięcie regionalnie niezależnego i zrównoważonego łańcucha dostaw materiałów do produkcji baterii do pojazdów elektrycznych w Europie.

Udział Umicore w tworzeniu zrównoważonego łańcucha dostaw baterii oraz w ograniczaniu emisji gazów cieplarnianych w ramach zakresu 3 przez naszych klientów jest częścią naszych przekonań dotyczących zrównoważonego rozwoju oraz naszej wyróżniającej się pozycji konkurencyjnej i strategicznej.”

Mathias Miedreich, prezes zarządu Umicore

Wysokiej jakości nikiel jest krytycznym surowcem do produkcji materiałów katodowych stosowanych w bateriach do pojazdów elektrycznych. W kontekście przyspieszającego przejścia na elektromobilność w Europie, umowa na lokalnie produkowany siarczan niklu pozwala branży zaspokoić rosnące zapotrzebowanie na materiały katodowe ze strony klientów w regionie. Umowa ta pokryje znaczną część przyszłego zapotrzebowania na nikiel zakładu Umicore w Polsce zajmującego się produkcją materiałów katodowych. Zakład ten, uruchomiony w połowie 2022 r., jest całkowicie zasilany energią elektryczną pochodzącą ze źródeł odnawialnych. To pierwsza w Europie gigafabryka materiałów katodowych.

"Europejscy klienci nie tylko korzystają z bezpiecznego dostępu do krytycznych surowców. Wiedzą również, że surowce te są pozyskiwane przy znacznie niższym śladzie węglowym, a my w Umicore z kolei przetwarzamy je przy użyciu zielonej energii elektrycznej w celu wytworzenia materiałów katodowych do baterii pojazdów elektrycznych" - kontynuował Miedreich. 

"Wspólnie z Umicore przeprowadziliśmy rygorystyczny proces kwalifikacji produktu i cieszymy się z rozpoczęcia dostaw handlowych spełniających wysokie standardy Umicore w zakresie jakości i zrównoważonego rozwoju. Unikalny i energooszczędny proces produkcyjny firmy Terrafame pozwala na ponad 60% redukcję śladu węglowego niklu do produkcji baterii w porównaniu z obecną średnią w branży" - mówi Joni Lukkaroinen, dyrektor generalny Terrafame. 

Umowa ta uzupełnia różnorodne długoterminowe umowy Umicore na dostawy krytycznych metali do baterii - litu, kobaltu, niklu - oraz śledzi długoterminowe umowy na zrównoważone dostawy litu.