Skip to main content Skip to primary navigation

Umicore i Ignitis Renewables zawarły długoterminową umowę na dostawę odnawialnej energii elektrycznej do fabryki Umicore w Polsce

Regional website Poland

Umicore zawarło 10-letnią umowę zakupu energii elektrycznej (PPA) z Ignitis Renewables. Kontrakt pokryje znaczną część zapotrzebowania fabryki w Nysie, gdzie Umicore produkuje aktywne materiały katodowe do pojazdów elektrycznych.

Ignitis Renewables planuje dostarczać odnawialną energię elektryczną z farmy wiatrowej Silesia II, która aktualnie jest jeszcze w trakcie budowy. Szacuje się, że docelowo będzie miała łączną moc 137 MW, a jej budowa ma się zakończyć w drugiej połowie 2024 roku – wówczas również zostanie oddana do użytku. Umowa między firmami będzie zatem obowiązywać od początku 2025 roku i zapewni dostawy zielonej energii do końca 2034 roku. 

“W Umicore jesteśmy mocno zaangażowani w dekarbonizację łańcucha dostaw produkowanych przez nas materiałów akumulatorowych. Chcemy osiągnąć poziom zerowej emisji gazów cieplarnianych netto w całej Grupie w zakresie I i II do 2035 roku. Energia elektryczna ze źródeł odnawialnych, takich jak energia wiatrowa i słoneczna, oraz zabezpieczenie długoterminowych umów zakupu energii, w tym umowy z Ignitis, mają kluczowe znaczenie dla realizacji tych celów.”

Géraldine Nolens, wiceprezes wykonawczy ds. ESG i radca prawny w Umicore.

Druga umowa PPA dla Nysy uzupełnia zakres współpracy, którą Umicore nawiązał z ENGIE. Jest  ona następstwem ostatnich wytycznych, które spółka ogłosiła dla wszystkich swoich europejskich zakładów. Fabryka w Nysie jest pierwszym i wciąż jedynym w Europie zakładem produkującym aktywne materiały katodowe do pojazdów elektrycznych i od początku swojej działalności wykorzystuje wyłącznie odnawialną energię elektryczną do procesów produkcyjnych.

"Jesteśmy dumni, że możemy wspierać Umicore dzięki odnawialnej energii elektrycznej. Mamy nadzieję, że długofalowo będziemy także partnerem w dążeniu do celu klimatycznego spółki, czyli osiągnięcia zerowej emisji gazów cieplarnianych netto. Umowa PPA stanowi kamień milowy w zaangażowaniu Ignitis Renewables w dostarczanie ekologicznych i elastycznych rozwiązań energetycznych oraz zwiększa nasze możliwości zapewniania spójnej, czystej energii partnerom w krajach bałtyckich oraz w Polsce ” podsumowuje Thierry Aelens, CEO w Ignitis Renewables.

 
O Ignitis Renewables

Ignitis Renewables to międzynarodowa firma zajmująca się zieloną energią, działająca w trzech krajach bałtyckich i w Polsce. Jej celem jest rozwój zielonego i elastycznego portfela wytwarzania energii elektrycznej z naciskiem na morskie elektrownie wiatrowe, lądowe elektrownie hybrydowe, Power-to-X i technologie magazynowania. Rozwijając nowe projekty, firma realizuje strategiczny cel Ignitis Group, jakim jest umożliwienie budowy zielonych i elastycznych mocy wytwórczych oraz dostarczenie 4-5 GW zainstalowanych zielonych mocy wytwórczych do 2030 roku.

Media Relations

Caroline Jacobs

Caroline Jacobs

T: +32 2 227 7129
Adres e-mail
Marjolein Scheers

Marjolein Scheers

T: +32 2 227 71 47
Adres e-mail