Umicore koryguje prognozę na 2021 r.

Regional website Poland

Umicore nieznacznie koryguje prognozę na rok 2021 i przewiduje osiągnięcie skorygowanego EBIT na poziomie 1 mld EUR. Wartość ta jest zbliżona do prognozy z 30 lipca, zgodnie z którą skorygowany EBIT miał wynieść nieco ponad 1 mld EUR, i odzwierciedla niedawny spadek cen PGM, a także silniejszy niż przewidywano wpływ globalnego niedoboru półprzewodników na produkcję samochodów. Wobec tego trudniejszego uwarunkowania rynkowego Umicore pozostaje na dobrej drodze do osiągnięcia doskonałych wyników w 2021 roku. Prognozy bazują na obecnych cenach metali i możliwości ich oceny. Nie zakłada ona pogorszenia się sytuacji w zakresie dostaw półprzewodników i uwzględnia rosnące koszty transportu i wyższe ceny energii

W branży Automotive Catalysts, skutki niedoboru półprzewodników na produkcję samochodów okazują się bardziej dotkliwe niż przewidywano pod koniec lipca. Harmonogramy produkcji producentów samochodów zmieniają się nieustannie, a prognozy produkcji są stopniowo obniżane. Umicore wprawdzie nie jest odporna na ten trend, ale potwierdza, że dzięki korzystnej kombinacji rozwiązań i wzrostowi udziału w rynku technologii lekkich silników benzynowych, szczególnie w Europie i Chinach, w skali roku osiągnie lepsze wyniki na rynku samochodowym. Umicore potwierdza również swoje oczekiwania dotyczące skorygowanego EBIT za rok 2021 dla sektora Katalizy, który ma wzrosnąć ponad dwukrotnie w porównaniu z rokiem 2020.[1]

W branży Rechargeable Battery Materials struktura popytu na materiały katodowe NMC jest odzwierciedleniem zmian w harmonogramach produkcji i kwalifikacji pojazdów elektrycznych wynikających z niedoboru półprzewodników. Oczekuje się, że niedobór ten będzie nadal wpływał na kwalifikacje i produkcję pojazdów elektrycznych w przyszłym roku, co przełoży się na przesunięcie rozpoczęcia komercyjnej produkcji w zakładzie materiałów katodowych Umicore w Nysie (Polska) na drugi kwartał 2022 roku. W międzyczasie Umicore będzie nadal obsługiwać rynek europejski za pośrednictwem swojego zakładu w Korei. Pomimo obniżenia przez Umicore oczekiwań dotyczących wolumenu sprzedaży materiałów katodowych w drugiej połowie roku, nadal oczekuje się, że całkowity wolumen w 2021 r. znacząco przekroczy poziom z poprzedniego roku. Oczekuje się, że wpływ niższych niż przewidywane wolumenów sprzedaży w Rechargeable Battery Materials zostanie złagodzony przez lepsze niż przewidywane wyniki osiągnięte w drugiej połowie roku w Cobalt & Specialty Materials, z uwagi na to, że chemikalia kobaltowe i niklowe oraz powiązana działalność dystrybucyjna nadal korzystają z wysokiego popytu i atrakcyjnych premii. Biorąc pod uwagę te elementy, Umicore podtrzymuje prognozę przedstawioną pod koniec lipca i oczekuje, że skorygowany EBIT sektora Technologii Energetycznej i Powierzchniowej za rok 2021 będzie zgodny z aktualnym konsensusem.[2]

W sektorze Recyklingu ceny metali szlachetnych odnotowały spadek w wyniku mniejszego zapotrzebowania na PGM ze strony przemysłu motoryzacyjnego. W szczególności cena rodu, ale także w mniejszym stopniu palladu, znacznie spadła w porównaniu z poziomami z końca lipca, które brano pod uwagę w przedstawionych wówczas prognozach. Zakładając, że obecne ceny metali szlachetnych utrzymają się przez resztę roku, Umicore nadal oczekuje, że całoroczny skorygowany EBIT dla Recyklingu osiągnie wyjątkowy poziom, zdecydowanie wyższy od ubiegłorocznego, choć nieco poniżej obecnego konsensusu rynkowego, który nie uwzględniał jeszcze niedawnego spadku cen PGM.[3]

“Z przyjemnością potwierdzam prognozę wzrostu Umicore na ten rok, który oznacza kolejny rekordowy wynik w historii firmy. Imponująca odporność i zdolność reagowania, którą Umicore wykazuje nawet w dzisiejszych warunkach, świadczy o silnych podstawach w postaci technologii i modelu biznesowego.

Cieszę się, że będę mógł wykorzystać tę znakomitą kondycję i dalej rozwijać pozycję Umicore jako lidera w dziedzinie materiałów do czystej mobilności i recyklingu. Jesteśmy głęboko przekonani, że nadal będziemy tworzyć istotną wartość dla wszystkich zainteresowanych stron i znacząco przyczyniać się do zrównoważonej przyszłości."

Mathias Miedreich, CEO Umicore

 

----
[1] Skorygowany EBIT dla sektora Katalizy wyniósł 154 mln € w 2020 r.  
[2] Umicore 30 lipca 2021 r. ogłosił, że oczekuje, iż skorygowany EBIT dla Technologii Energetycznej i Powierzchniowej może nieznacznie przekroczyć 129 mln euro. Umicore zaangażowała Vara Research GmbH do przeprowadzenia ankiety wśród analityków maklerskich w celu dostarczenia rynkowi szacunków konsensusu analityków. Najnowszy konsensus jest dostępny na stronie https://vara-services.com/umicore/. W czasie publikacji niniejszego komunikatu konsensus skorygowanego EBIT dla Technologii Energetycznej i Powierzchniowej wynosił 134 mln €.
[3] Skorygowany EBIT dla sektora Recyklingu wyniósł 362 mln € w 2020 r. Konsensus skorygowanego EBIT dla Recyklingu wynosił 616 mln € w czasie tej publikacji.