Skip to main content Skip to primary navigation

Umicore i PowerCo ogłaszają utworzenie spółki IONWAY. Pierwszy zakład produkcyjny powstanie w Nysie

Regional website Poland
  • Utworzona przez Umicore i PowerCo spółka IONWAY zwiększa znaczenie Unii Europejskiej w branży rozwiązań z zakresu elektromobilności.
  • Spółka IONWAY zapewni 900 nowych miejsc pracy w Polsce i będzie dostarczać aktywny materiał katodowy (CAM) wykorzystywany w pojazdach elektrycznych – najcenniejszy składnik akumulatorów.
  • Pierwszy zakład produkcyjny IONWAY powstanie w Nysie i będzie zasilany energią odnawialną, dążąc jednocześnie do zeroemisyjności.
  • Zrównoważone i transparentne łańcuchy dostaw akumulatorów pozytywnie wpłyną na transformację elektromobilną, wspierając realizację założeń Europejskiego Zielonego Ładu.
  • Polski rząd strategicznie wspiera inicjatywę w obrębie Tymczasowych Ram Kryzysowych i Przejściowych.

Powołanie spółki IONWAY, wspieranej przez Umicore i należącą do Grupy Volkswagen firmę PowerCo, to istotny krok w kierunku zwiększania roli Unii Europejskiej jako istotnego gracza na globalnym rynku elektromobilności. Jej siedziba znajduje się w Brukseli, a pierwszy zakład produkcyjny powstanie w Nysie, w pobliżu istniejącej już fabryki należącej do firmy Umicore. Ambicje spółki IONWAY zakładają, że do końca 2030 r. roczna zdolność produkcyjna firmy zwiększy do 160 GWh, co odpowiada 2,2 mln pojazdów elektrycznych. W efekcie IONWAY wesprze realizację ambicji Europejskiego Zielonego Ładu.

– Z dużą satysfakcją ogłaszamy powstanie spółki IONWAY oraz jej pierwsze działania operacyjne. To również ważny krok w ekspansji zintegrowanego łańcucha wartości Umicore, a także naszej produkcji. –

Mathias Miedreich, CEO firmy Umicore

– IONWAY umożliwi firmom PowerCo i Umicore osiągnięcie znaczącej przewagi na dynamicznie rozwijającym się rynku elektromobilności w Europie – zaznacza Jörg Teichmann, CPO w firmie PowerCo. – Osiągnęliśmy efekt, na który czekaliśmy od bardzo dawna. Mam na myśli stworzenie efektywnego łańcucha dostaw, aby zabezpieczyć i budować zdolności produkcyjne dla niezawodnych i konkurencyjnych cenowo materiałów katodowych, które będą produkowane w oparciu o odpowiedzialnie pozyskiwane surowce – dodaje.

Inwestycję w Nysie – w ramach której powstanie nawet do 900 nowych miejsc pracy – wspiera także polski rząd. W obrębie Tymczasowych Ram Kryzysowych i Przejściowych[1] władze przekażą spółce IONWAY dotację finansową w wysokości 350 milionów euro. Łączna wartość inwestycji do 2030 r. wyniesie 1,7 miliarda euro (1,35 miliarda euro po uzyskaniu dotacji).

– Jesteśmy wdzięczni polskiemu rządowi za wsparcie, którego udzielił w kontekście realizacji projektu IONWAY w Nysie. Dzięki strategicznemu położeniu nowego zakładu, zaraz obok fabryki materiałów katodowych należącej do Umicore; wciąż unikalnej w skali całej Europy; sprawiamy, że transformacja w zakresie elektromobilności i zrównoważonego transportu staje się faktem – podkreśla Mathias Miedreich.

Obecnie w Nysie trwają prace przygotowawcze poprzedzające start budowy fabryki, a także dopełnianie kwestii formalnych. Rozpoczęcie produkcji w zakładzie zostało zaplanowane na 2025 r. Do tego czasu aktywny materiał katodowy (CAM) wykorzystywany przez firmę PowerCo będzie produkowany w nyskim zakładzie Umicore. Dzięki bliskiemu sąsiedztwu obu fabryk spółka IONWAY będzie mogła korzystać z know-how Umicore oraz surowców pochodzących z zakładów rafineryjnych firmy w Finlandii. Ponadto strategiczna lokalizacja fabryki umożliwi IONWAY dostęp do odnawialnych źródeł energii, a także zapewni wsparcie wykwalifikowanych pracowników z regionu oraz dotacje finansowe ze strony polskiego rządu.

– Start projektu IONWAY potwierdza silne zaangażowanie firm PowerCo i Umicore w zrównoważony rozwój. Naszym wspólnym celem jest to, aby samochody elektryczne stały się dostępne dla każdego. –

Thomas Jansseune, CEO spółki IONWAY

IONWAY będzie produkować aktywny materiał katodowy (CAM) oraz materiały prekursorowe (pCAM), które będą dostarczane do europejskich fabryk ogniw akumulatorowych PowerCo. Obecnie trwają ustalenia dotyczące lokalizacji kolejnej fabryki IONWAY.

O IONWAY

IONWAY to działająca w ekologicznym duchu spółka, która dąży do transformacji elektromobilnej oraz zeroemisyjnej przyszłości.

Rynkowa przewaga IONWAY polega na wsparciu zapewnianym przez Umicore oraz PowerCo, spółkę należącą do Grupy Volkswagen, firmy z licznymi osiągnięciami w dziedzinie materiałów akumulatorowych do pojazdów elektrycznych, motoryzacji i akumulatorów samochodowych.

Odwiedź stronę internetową IONWAY

O PowerCo 

W ramach europejskiej spółki (SE) PowerCo Grupa Volkswagen rozwija na globalną skalę działalność związaną z bateriami.

Z siedziby w Salzgitter firma zarządza międzynarodowymi operacjami fabrycznymi, rozwojem technologii ogniw oraz integracją łańcucha wartości. W przyszłości planuje wprowadzenie na rynek kolejnych produktów, takich jak główne systemy magazynowania dla sieci energetycznej.  

Od momentu powołania spółki PowerCo w lipcu 2022 r. firma podjęła decyzję o uruchomieniu trzech fabryk w następujących lokalizacjach: Salzgitter w Niemczech, Walencji w Hiszpanii oraz St. Thomas w Kanadzie. Do 2030 r. planuje uruchomić kolejne fabryki ogniw o łącznej mocy 240 gigawatogodzin w skali roku.

---

[1] Tymczasowe Ramy Kryzysowe i Przejściowe (TCFD) Komisji Europejskiej wspierają sektory, które są kluczowe podczas przejścia na gospodarkę o zerowym zużyciu energii netto zgodnie z Zielonym Planem Przemysłowym.

Media Relations

Marjolein Scheers

Marjolein Scheers

T: +32 2 227 71 47
Adres e-mail
Caroline Jacobs

Caroline Jacobs

T: +32 2 227 7129
Adres e-mail

Investor Relations

Caroline Kerremans

Caroline Kerremans

T: +32 2 227 72 21
Adres e-mail
Eva Behaeghe

Eva Behaeghe

T: +32 2 227 70 68
Adres e-mail
Adrien Raicher

Adrien Raicher

T: +32 2 227 74 34
Adres e-mail
Benoît Mathieu

Benoît Mathieu

T: + 32 2 227 73 72
Adres e-mail